Embrace.Retrace | מפגש #4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #4

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
7.11.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #4
פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
אזור הדמדומים: מיקום מגורים זמניים לאחר אסון
ערן לדרמן, המחלקה לעיצוב תעשייתי
שיקולים וכלים לבחירה ולהצבה של מגורים זמניים לעקורים נפגעי תרחישי אסון

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 7.11.23 | 16:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה