Embrace.Retrace | מפגש #6 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #6

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
16.11.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #6
אדר' אלעד הורן, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון
הגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזויין
אדר' הילה שמר, בית הספר לארכיטקטורה
נצחון גינות המלחמה

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום חמישי | 16.11.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה