Embrace.Retrace | מפגש #7 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #7

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
21.11.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #7
אדר' שמוליק גרואג, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל
שימור והרס, דוגמאות מהעבר עם מבט לעתיד
אדר' יובל יסקי, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל
Form Follows Culture

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 21.11.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
סיסמה:  632686