דפוסי התמודדות וניהול שגרת חירום ממושכת | דקנאט הסטודנטים והסטודנטיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

דפוסי התמודדות וניהול שגרת חירום ממושכת | דקנאט הסטודנטים והסטודנטיות

תאריך:
3.12.23

בימים קשים וסוערים אלה מלווים באי וודאויות ובחרדות, בקשיים שונים ובלחצים. דקנאט הסטודנטים והסטודנטיות מזמין למפגש מקוון בנושא ״התמודדות עם מצב דחק מתמשך״.

את המפגש יעביר ד"ר אייל אליאש, מנהל שרותי הייעוץ של האוניברסיטה העברית, ירושלים.

יום ראשון | 3.12.23 | 18:00
להרשמה למפגש המקוון

ההשתתפות ללא עלות