יום עיון | אמנות ועיצוב בעת מלחמה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יום עיון | אמנות ועיצוב בעת מלחמה

תאריך:
6.12.23

מתפרת חשיבה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, מזמינה את קהילת בצלאל ליום עיון בנושא: אמנות ועיצוב בעת מלחמה.

בהשתתפות: אדר׳ ייטב בוהסירה, מיכל הלפמן, ד״ר גל הרץ, אדר׳ של חכים, פרופ׳ אורן יפתחאל, ד״ר אלעד ירון, ד״ר עפרי כנעני, ד״ר רומי מיקולינסקי, ד״ר שאול סתר, פרופ׳ ארז צפדיה, ד״ר הדס קידר, ד״ר חגית קיסר.

סדר יום:
9:45 - התכנסות

10:00-11:00 קרוב/רחוק 
יו״ר: ד״ר גל הרץ
ד״ר שאול סתר - קרבות דמים, קרבת דם
ד״ר חגית קיסר - ריחוק ביקורתי, ניתוק אובייקטיב

11:00-12:30 דמיון/דימוי/שפה
יו״ר: שרה בנינגה
מיכל הלפמן - פדיון הדמיון
ד״ר עפרי כנעני - לקרוא דימויים, בלי אמצעים
ד״ר רומי מיקולינסקי - מציאויות בהזמנה אישית

12:30-13:30 הפסקת צהריים

13:30-14:30 עקורים/ות, מפונים/ות, פליטים/ות
יו״ר: ד״ר חגית קיסר
שולחן עגול - פרופ׳ אורן יפתחאל, פרופ׳ ארז צפדיה, אדר׳ ייטב בוהסירה

14:30-15:15 מן הדרום 
יו״ר: ד״ר עפרי כנעני 
ד״ר הדס קידר - חדר מלחמה ברהט: פלסטר או מיקרו-אוטופיה?
אדר׳ של חכים - אנדרטה בדיעבד: מחשבות על בית בשעת קריסה
מגיב: ד״ר אלעד ירון

15:15-16:00 סיכום    
יו״ר: ד״ר שאול סתר
ד״ר גל הרץ - מהטראומטי אל הפוליטי: התנגדות חזותית וחומרית
שיחה פתוחה 

להשתתפות ביום העיון, יש להירשם מראש

ועדת הכנס: ד״ר גל הרץ, ד״ר חגית קיסר, ד״ר שאול סתר.

יום רביעי | 6.12.23 | 10:00
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מרכז נתן דרהי למחקר וחדשנות, חדר 365
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, רח׳ זמורה 1, ירושלים