Care. Repair | פתיחת תערוכה בבית הספר לארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Care. Repair | פתיחת תערוכה בבית הספר לארכיטקטורה

תאריך:
2.1.24

בית הספר לארכיטקטורה מזמין לפתיחת התערוכה: Care. Repair המציגה תוצרים מקבוצות התנדבות של סטודנטים וסטודנטיות, בוגרים ובוגרות ומרצים ומרצות שקידמו בחודשים האחרונים פרויקטים מחקריים ותכנוניים לשיקום, חוסן ותכנון היום שאחרי.

13:00 - דברי ברכה
אדר' ליאת בריקס אתגר, סגנית נשיא האקדמיה
פרופ' אלס ורבקל, ראש בית הספר לארכיטקטורה
הצגת הפרויקטים על ידי קבוצות העבודה

13:30 - סיור בתערוכה על ידי נציגי/ות הקבוצות 

עיצוב התערוכה: אדר' אלון שריג, דר אופיר, ליב פלס, נעם גולדמן.

יום שלישי | 2.1.24 | 13:00
בית הספר לארכיטקטורה 
בצלאל 1 פינת שמואל הנגיד, מרכז העיר ירושלים

איור מבט על של בית חולים מעוצב באופימיות
דימוי: אדר' ליאור רמון