Embrace.Retrace | מפגש #12 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #12

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
15.1.24

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #12

הנגב המערבי – ממשבר לחוסן
פיתוח בר-קיימא על-פי מודל Build Back Better

פרופ' עדי וולפסון וד"ר גליה לימור שגיב, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
פרופ' אופירה אילון, מוסד שמואל נאמן

מנחה: אדר' אסנת תדמור, בית הספר לארכיטקטורה

יום שני | 15.1.24 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
סיסמה: 632686