Embrace.Retrace | מפגש #13 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #13

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
22.1.24

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #13
Symbolic Places of Memory & Mourning
אדר׳ משה ספדי

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שני | 22.1.24 | 17:00
להצטרפות למפגש בזום
סיסמה: 632686