הרצאה | מטרופולין- עיר- רחוב- ספסל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הרצאה | מטרופולין- עיר- רחוב- ספסל

סרגל המידה של העיצוב האורבני
תאריך:
8.5.24

התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל מזמינה להרצאה ״מטרופולין-עיר-רחוב-ספסל״ במסגרת סדרת ההרצאות בתכנית. 

בהרצאה ידונו אדר׳ דניאלה פוסק, ראש התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל ואדר׳ עופר מנור, אדריכל העיר ירושלים בסרגל המידה של העיצוב האורבני. ההרצאה תעסוק בהיבטים של עיצוב אורבני בקנה מידה משתנה, ממדיניות מטרופולינית דרך תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת, תכנית פיתוח ויישום בשטח.

יום רביעי | 8.5.24 | 18:00-19:30
אודיטוריום בית הספר לארכיטקטורה
רח׳ בצלאל 1, ירושלים