PlayTest | תערוכת משחקים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

PlayTest | תערוכת משחקים

תאריך:
9.5.24

המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל מזמינה לתערוכת המשחקים 'PlayTest' המציגה כארבעים משחקים אנלוגיים ודיגיטליים - תוצרי שלושה קורסי עיצוב משחקים במחלקה.

הקהל מוזמן להשתתף ולשחק - בעבודות הדיגיטליות ניתן לשחק בתערוכה ולהשאיר תגובות באתר של כל משחק בסריקת קוד QR, ובעבודות האנלוגיות ניתן יהיה לשחק בערבי משחקי הלוח בקפיטריה בצלאל ב-9.5 ו-23.5 בשעה 17:30.

אוצרים: דני ביקון, עידן רוזה
עיצוב גרפי: לילה אגוזי, דפנה נוימן

פתיחה והרמת כוסית
יום חמישי | 9.5.24 | 17:30


9-27.5.24
גלרית קלור לאמנות ועיצוב
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, רח׳ זמורה 1, ירושלים