תערוכה | צילום וזהויות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תערוכה | צילום וזהויות

תאריך:
10.7.24

המחלקה לצילום מזמינה לתערוכת הקיר המציגה את תוצרי הקורס ׳צילום וזהויות׳ בהנחיית רונה יפמן.

שיח הזהויות הינו מרכזי, דינמי, פורה ומורכב, והצילום ממלא בו תפקיד מרכזי. זהויות כדיון מופיע בתרבות הפופולרית ובעבודותיהם של אמניםו/ות וצלמים/ות מקומיות/ים ובינלאומיות/ים.

במהלך הקורס, הנפרש על פני שני סמסטרים, מכירים הסטודנטים/ות את הדיון העכשווי במושגי הזהויות מנקודות מבט שונות, ובוחנים/ות זהויות שונות דרך מדיום הצילום. הם/ן דנים באופן תיאורטי ומעשי בשאלות של זהות דרך צלמים, אמנים, קולנוענים ואנשי ביקורת תרבות מקומיים ובינלאומיים, מפתחים/ות שיטות עבודה אישיות המתמקדות בזהות כמנוע מחולל לפיתוח גוף עבודה צילומי וביקורתי מנקודת מבט אישית.

בהשתתפות: יהודה אופמן, טום ביחובסקי, אלמה בן דוד, נגה דייויס, ליאור הראל, נטי וולקוב, זיו זמיר, ג׳מאל חוסייני, נורס מוגרבי, יעל מנדלבלט, מוחמד קוידר, אופק שלום ומאיה שמואל.

פתיחה והרמת כוסית:
יום רביעי | 10.7.24 | 16:30

נעילה וסיכום:
יום רביעי | 17.7.24 | 16:30

10-17.7.24
גלריית המחלקה לצילום, קומה 3
אגף עידן ובתיה עופר לאמנות
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, רח׳ זמורה 1, ירושלים

תמונה

צילום: יהודה אופמן