קול קורא לכנס בנושא: זהויות (IDENTITIES) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא לכנס בנושא: זהויות (IDENTITIES)

פורסם ב
9.1.19

השנה, בתקופה שבה זהותה של המחלקה לצילום מתנסחת מחדש בדיאלוג רפלקסיבי פנים-מחלקתי, כאשר נבחנים מחדש מעמדו וזהותו של הצילום בקרב מגוון האמנויות, הכנס השנתי של המחלקה לצילום יתמקד במושג ״זהות".

יותר מכל מדיום אחר בעולם האמנות, נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים לנסח את זהותו של הצילום. בשל תכונותיו כקולט ורושם, ובוודאי בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, לא פעם הוגדר הצילום כבלתי יציב, חסר עקביות ונתון לשינוי תמידי. עיתים הכריזו על מותו ועיתים על תחייתו מחדש. אכן, הצילום, המתעד חלקי מציאות, תלוי בסביבה שבה הוא מופעל, בזהות/ה של הצלם/ת ובפרשנות שלהם לעולם באמצעותו.
זהות היא אחת מאבני היסוד של העמדה הפוסטמודרנית, שבה ערערו תיאורטיקנים על ההנחה המודרניסטית שישנה זהות בעלת מהות יציבה ומובחנת. העמדה הפוסטמודרנית נבנתה, בין השאר, דרך המאבק ליצירת פוליטיקה של זהויות, ששמה דגש על השוני והריבוי בתחומים של דת, גזע, מגדר, מיניות, מעמד, אתניות, עדתיות, ומעניקה להם לגיטימציה. מאבק זה הוביל להגדרה פלורליסטית ולהכרה ברב-תרבותיות של היחיד או הקולקטיב אל מול קבוצת הרוב. עמדה זו יצרה מודל חדש ונזיל של היחיד, המרחיק אותו ממודל האדם האוטונומי בעל הזהות הקבועה. ממחשבה זו צמחו פרקטיקות של פמיניזם, תיאוריה קווירית ופוסט-קולוניאליזם, אשר עודדו מיעוטים לשמור על ייחודם ושונותם.

לפרטים נוספים ולרשימת נושאים

הכנס יתקיים בימים שלישי ורביעי 28 – 29 בינואר 2020 , בקמפוס בצלאל בירושלים. אמנים, יוצרים וחוקרים מוזמנים להציע הרצאות באורך של עד 20 דקות.
את ההצעות, הכוללות כותרת ותקציר בהיקף של עד 300 מילה, יש לשלוח לא יאוחר מיום ראשון 22 בדצמבר 2019 ,  לדוא"ל: bezalelphotoconf@gmail.com . במהלך חודש דצמבר יישלחו הודעות על השתתפות בכנס.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מארגן הכנס: דוד עדיקא, ראש המחלקה לצילום,
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים | adika.david@gmail.com