על חיות בתרבות החזותית והחומרית - קול קורא לכנס | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

על חיות בתרבות החזותית והחומרית - קול קורא לכנס

פורסם ב
10.2.21

תחילת האמנות המערבית בציור של ביזון על קירות מערה. גם ביהדות כרוך סיפורה של תחילת האנושות בחיה; בנחש שגרם לתפנית חדה בעלילה. מאז ועד היום לא מפסיקה החיה להופיע באמנות. בשדה העיצוב ניתן לראות את ביות בעלי החיים כחלק מתהליך מקיף של עיצוב הטבע בידי האדם, תהליך שהחל במהפכה החקלאית, ובהמשך בא לידי ביטוי במיתוס הגירוש מגן העדן.

בשנים האחרונות התגבש תחום ידע חדש, המכונה לימודי בעלי חיים ביקורתיים. תחום זה מציג באופן ביקורתי את המחשבה של "מותר האדם על החיה" כמנציחה מבני כוח וקטגוריות מסורתיות ומפלות. מחשבה חדשה זו מציגה את האדם עצמו כבעל חיים, ושואלת מדוע הדיר האדם את בעלי החיים למקום של הדומם או ה"אחר"? שאלה זו מאפשרת לפרק את החלוקה הבינארית בין אדם לחיה, ולהציג בצורה בהירה את מערכי הכוח הקיימים כיום, המאפשרים לאדם להפעיל מנגנונים של הדרה, כליאה, אלימות, שליטה וניצול של בעלי חיים. הפירוק הבינארי של הדיכוטומיה טבע-תרבות מעלה שאלות נוספות על האחריות האתית, הפוליטית והכלכלית שיש לאדם על בעלי-החיים.

הכנס ידון בשאלה "כיצד משפיעות תפיסות של בעלי חיים בתרבות ובמדע על יצירותיהם ופעילותם של אמנים ומעצבים לאורך ההיסטוריה וכיום?"

בין יתר הנושאים שנבקש לברר:

●       חיות באמנות והעיצוב לאורך ההיסטוריה ובעידן העכשווי.

●       סימבוליזם של חיות בתרבות, באמנות ובעיצוב.

●       כיצד מאתגרת החיה את האמנות הפוסט-הומניסטית?

●       חיות באופנה, בקולנוע, בתיאטרון, במוזיקה ובמחול.

●       שימוש בחיות כעמדה ביקורתית וככלי עבודה בידי אמנים ומעצבים.

●       דילמות אתיות ביצירה עם ועל חיות.

●       היחס לבעלי חיים בעידן האנתרופוקן.

●       השימוש בחיות או בחלקיהן כחומר גלם .

●       חיות בר לעומת חיות מבויתות.

●       תפיסות של שמירת טבע והשפעתן על האופנה.

●       עיצוב גני חיות.

●       חיות כאקססוריז ואקססוריז לחיות.

הכנס נערך בשיתוף פעולה בין המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל ובין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב.

הכנס יתקיים ביום ראשון 9.5.21 בצורה מקוונת או פיזית, בהתאם למתאפשר.

הוא יושתת על פאנלים המשלבים תיאורטיקנים ומדעניות לצד מעצבות ואמנים שיציגו את עבודתם. חוקרים, חוקרות, יוצרים ויוצרות המעוניינים לשאת דברים בכנס מוזמנים להציע נושאים להרצאות בהיקף של כעשרים דקות או פאנלים שלמים בנושא מסוים.

לפרטים נוספים:

פרופ' אורי ברטל, ראש המחלקה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים orybartal@bezalel.ac.il

ד"ר יעל גבריאלי, האגף לחינוך ותקשורת מדע, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב yaelg@tauex.tau.ac.il

את ההצעות, הכוללות כותרת ותקציר בהיקף של עד 300 מילה, יש לשלוח לדוא"ל iritb@bezalel.ac.il לא יאוחר מיום ראשון 1.3.21. במהלך חודש מרץ יישלחו הודעות על השתתפות בכנס.