קול קורא - עיצוב מזוזות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא - עיצוב מזוזות

פורסם ב
4.3.21

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בשיתוף פעולה עם אגודות ידידי מגן דויד אדום בבריטניה וארצות הברית, שמחות להזמין את היוצרים והיוצרות מתחומי הקרמיקה והזכוכית להגיש הצעות לעיצוב מזוזות ייחודיות בבנק הדם והחלב הכלל ארצי ע"ש מרכוס. אשר נבנה בימים אלו ברמלה ויפתח בספטמבר 2021. 

במרכז מרכוס ישכנו המעבדות החדישות ביותר, חדרי עזרה מסוגים שונים ובנק הדם והחלב הגדול ביותר בישראל. זהו גם אחד המבנים האזרחיים הממוגנים ביותר בישראל.

הסופרת ג'ויס קארול אוטס כתבה:
"אנו קשורים בדם, דם הוא זיכרון ללא שפה" נקודת המוצא לשיתוף פעולה יוצא דופן זה בין בצלאל למד"א מגיעה מתוך הרהור בתפישת  הדם כמכנה משותף המחבר את האנושות כולה ויופיו של השוויון שדם יוצר בינינו.
ארגון מד"א נמצא בשלבים הסופיים של הקמת בניין מרכז הדם והחלב הלאומי על שם מרכוס, הבניין הכביר אשר ממוקם ברמלה ישמש כבנק דם וחלב עבור כל אדם הזקוק לשירותיו ויסייע להציל את חייהם של כל הזקוקים לו מקרב כל הקהילות בישראל ובסביבתה. מד"א ישראל הוא ארגון בינלאומי הפועל בשיתוף פעולה עם הצלב האדום ועם הסהר האדום הירדני כדי להציל חיים בעולם כולו. מאמציו של הארגון להציל חיים אינם מבחינים בין הבדלים גזעיים, דתיים או מגדריים. 
מד"א הוא ארגון רב תרבותי הנסמך על מתנדבים מכל חלקי החברה בישראל, תפיסתו העצמית של מד"א כארגון מכיל היא מצפן לכל פעילויותיו, ככזה מד"א פונה ליוצרים מכל הרקעים והקהילות להשתתף בפרויקט מרגש זה.
אנו מעוניינים לשלב את נקודת המבט הייחודית והמקוריות של יוצרים.ות וקוראים להצעות המשלבות את הערכים של רב-תרבותיות והכלה וכיצד ערכים אלו מקבלים ביטוי דרך חיבור להצלת החיים במרכז לדם וחלב על שם מרכוס.
אנו מזמינים להגיש הצעות לעיצוב מזוזות מקוריות אשר יוצבו בכניסות לחללים המרכזים בבניין.
אנו קוראים להגשת הצעות לשני פרויקטים נפרדים:

  1. הצעה לעיצוב מזוזה בעיצוב יחידני אשר תוצב בשלוש הכניסות לאגפי המבנה היוצאים מהלובי המרכזי מזוזה זו תייוצר ב-6  עותקים- מזוזה לכל אחת משלוש הכניסות המרכזיות ועותק לתורם של אותה כניסה.
  2. מזוזה בעיצוב סדרתי- סדרה מוגבלת של 60 עותקים: 30  לכניסות הנוספות לאזורים המרכזיים בבניין ו-30 עותקים לתורמים של כל אחת מכניסות אלו. 

ההצעות יבחנו על ידי צוות שיפוט שיורכב מנציגי מד"א בריטניה ומד"א ארה"ב . הנציגים יהיו אנשים אשר מעורבים ומלווים את הקמת הפרויקט מאז תחילתו.
מד"א מצפה כי פרויקט זה ידגיש את הערכים של הכלה והצלת חיים הגלומים בדם וכי המזוזות אשר יוצגו באופן בולט ולצדן טקסט קצר יהוו נושא לתשומת לב ודיון בקרב זרם המבקרים האינסופי המגיע למרכז.
זן הזדמנות יחידה במינה לעיצוב פריט יודאיקה למבנה כה חשוב ומרכזי.
לאחר בחינה, כל ההצעות הרלוונטיות יוצבו בתערוכה אשר תתקיים במרכז מרכוס וכמו כן כל ההצעות העוברות יוצגו בקטלוג מפואר אשר יופץ על ידי אירגון מד"א. 
הזוכים בתחרות יזכו בנוסף לתליית עיצוביהם במבנה בפרס של 1000 דולר בנוסף להוצאות הפיתוח והייצור של הסדרה.

תנאים

  • קו"ח פורמט וורד.
  • פורטפוליו של עבודות קודמות פורמט פאואר פוינט.
  • תיאור רעיוני וצורני של ההצעה, עד 400 מילה פורמט וורד. 

יש להוסיף סקיצות/ הדמיות, קנה מידה ובחירת חומרים.

ניתן להציע הצעה משותפת למספר יוצרים, ניתן לשלב חומרים נוספים.

לוח זמנים

  • הגשת הצעה רעיונית 5.4.2021.
  • מתן תשובות עד ל12.4.2021.
  • עבודות מוכנות לצילום לקטלוג עד 10.6.2021.
  • לזוכים יינתן זמן עבודה לייצור הסדרה המוגבלת (30 יחידות) עד 29.8.2021.
  • פתיחת המרכז ספטמבר 2021


הצעות יש לשלוח למייל

Eranehrlich1@gmail.com  או hadarara@gmail.com