קול קורא | להצגת פורמטים מעניינים בהוראה ולמידה של מרצים/ות בבצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | להצגת פורמטים מעניינים בהוראה ולמידה של מרצים/ות בבצלאל

תשפ״ב
פורסם ב
5.6.22

המרכז להוראת אמנות ועיצוב מזמין את מרצות ומרצי בבצלאל, לשתף בצורות הוראה ולמידה חדשות שפיתחתם וניסיתם במסגרת מלאכת ההוראה, אשר מחוללות למידה משמעותית ועשויות להיות מעניינות ורלוונטיות להצגה בפני קהל המרצים והסטודנטים באקדמיה. צורות ההוראה יכולות להיות כל דבר קטן כגדול שקשור ב״איך״ של ההוראה והלמידה — פורמט לימודי חדש, קורס המתנהל בצורה ייחודית, תרגיל מסעיר, שיטות משוב או הערכה אחרות, למידת עמיתים, סביבות למידה דיגיטליות או כל פורמט אחר.

ההצגה תערך בכנס 7x10 שבמסגרת הקנקן #3 — אירוע החוגג עושר, סקרנות, יצירתיות והתחדשות בהוראה ולמידה בבצלאל, אשר יתקיים ב-12.7.22 לרשות כל אחת ואחד מהמציגים יעמדו עשר דקות בדיוק להצגת הפורמט החדש, תוך שימוש במגוון אופני הצגה והדגמה לבחירתכם.

הגשת ההצעות:

את ההצעות יש להגיש למרכז ההוראה בכתובת teaching.mz@bezalel.ac.il

לידי מורן זרחי, עד לתאריך 5.6.22.

 

על ההצעות להיות באורך של עד עמוד אחד בפורמט ,PDF ולכלול:

• שם הפורמט החדש

• פרטים אישיים:

-שם מלא

-תפקיד באקדמיה — מחלקה/יחידה אקדמית

-טלפון ומייל

• טקסט קצר המתאר ומנתח את הפורמט, ומתייחס לשאלות:

-מהו הפורמט או המהלך — באיזו מסגרת הוא התבצע

-מה היה הטריגר לפיתוח הפורמט

-מה הערכים של הפורמט (על איזה צרכים הוא עונה) איך הפורמט התקבל בכתה

-תיעוד או דימוי מייצג של הפורמט (אפשרות בלבד)

בחירת ההצעות:

הקריטריונים לבחירת ההצעות הנם:

• ייחודיות ומקוריות — מידת הרלוונטיות למרצים וקורסים שונים במוסד

• גיוון בסוגי הפורמטים — גיוון במחלקות והיחידות המיוצגות

לשאלות ופרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות

למורן זרחי: 054-6348766teaching.mz@bezalel.ac.il