קול קורא | אורבניזם בשדה המורחב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | אורבניזם בשדה המורחב

כנס אקדמי בינלאומי לאורבניזם ועיור | 8-10 במאי, בצלאל, ירושלים
פורסם ב
13.12.22

אורבניזם* נחשב לאורך ההיסטוריה תחום מורכב שבמהותו פועל באמצעות תהליכים ארוכי טווח. תהליכים אלו מאותגרים היום יותר מתמיד על ידי מצב עולמי של חוסר יציבות מתמשך, המקבל ביטוי במשבר האקלים ובשלוש שנים האחרונות מודגש עם התפרסות העולמית של מגפת COVID 19, אי שקט פוליטי והגירה עולמית.

הכנס אורבניזם בשדה המורחב מציע להרחיב את שדה הפעולה של האורבניזם לא רק מעבר לתחומי הידע הקיימים אלא גם מעבר לטריטוריה המקובלת של "העיר". היא מעלה צורות שונות של "אורבניזם", שמצויות מעבר לגבולות העיר, לעיתים ארעיות ושונות מההגדרות המוכרות של מה שמכונה "עירוני", ולא תמיד עוקבות אחר הכללים או הדוגמות של השיח המקובל של "אורבניות טובה". הכנס מעלה את השאלה: האם אורבניזם יכול להתקיים בנופים פתוחים, בצפיפות נמוכה, בתצורות לא רשמיות, בהתכנסויות זמניות, ברשתות מפוזרות ובמערכות תשתיתיות.

 ערים ומרחבים אורבניים בישראל יהיו נקודת ההתייחסות ומקרה הבוחן שלנו לבחינת שאלות אלו, הן כדוגמאות של מצבי קיצון להרחבת השדה, אך גם כתקדים לקיצוניות עתידית הצפויה במקומות אחרים בעולם. אנו מציעים לשקול את הרגע החולף הזה בזמן ובמרחב כמקרה בוחן ופלטפורמה להבנת מגמות גדולות יותר סביב אורבניזם, ציפוף, מערכות אקולוגיות והתשתיות המקשרות ביניהן.

אנו מזמינים חוקרות.ים, קובעות.י מדיניות, אדריכליות.ים, מתכננות.ים, גיאוגרפיות.ים, סטודנטיות.ים ומורות.ים לשתף מהניסיון שלהם, ולהצטרף אלינו בניסיון לשבש את ההבנה המשותפת של מושגים כמו "עיר", "התיישבות", "כפר" ו"פרבר", דר

מועד הגשה הסופית להצעות הינו 15 בפברואר, 2023.

ראו את הקול הקורא המלא כאן.

ניתן לפנות עם שאלות לעוז פישמן: urbanfield@bezalel.ac.il

*בהשראת מאמרה של רוזלינד קראוס: "פיסול בשדה המורחב", 1979