JLM DaydreamerZ | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

JLM DaydreamerZ

דור ה-Z בהשכלה הגבוהה — תכנית מובלת עיצוב למחקר ופיתוח של פורמטים חדשים בהוראה ולמידה
פורסם ב
26.2.23

המרכז להוראת אמנות ועיצוב בשיתוף עם מעבדה 212 שמחים להזמין אתכם/ן — מרצים/ות וסטודנטים/יות מהמוסדות החברים במאגד JLM Impact (האוניברסיטה העברית, המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי ובצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים), להגיש מועמדות ל-DaydreamerZ — תכנית מובלת עיצוב, המציעה למשתתפיה תהליך מואץ של מחקר ופיתוח פורמטים חדשים בהוראה ולמידה בהתייחס לאתגרי דור ה-Z בהשכלה הגבוהה. 

לתכנית יתקבלו עד 24 משתתפים/ות, אשר יעבדו יחד בארבעה צוותי פיתוח רב-תחומיים ורב-מוסדיים סביב רעיונות משותפים (רעיון אחד לקבוצה). הפורמטים שיפותחו יכולים להיות מסוגים שונים (צורות הוראה למידה והערכה, כלי הוראה ולמידה פיזיים ודיגיטליים, תהליכים ושירותים, סביבות למידה…), בקני מידה שונים (שיעור, קורס, תכנית לימודים, פקולטה, אקדמיה…) ובהקשרים שונים (הוראה, למידה, מחקר, יזמות, ניהול אקדמי, ניהול אדמיניסטרטיבי…).

התכנית תתקיים לאורך החודשים מאי-יוני 2023 במתכונת של 5 ימי למידה ועבודה אינטנסיביים, בהם המשתתפים/ות יקבלו את כל התנאים לעבודה ולמידה אפקטיבית בזמן קצר: נגישות לידע עדכני, מומחים/יות, מעצבי פרוטוטייפים, בדיקות בשטח, למידה קונטקסטואלית, טמפלטים ופורמטים, השראה, מרחב עבודה, אוכל ולינה במידת הצורך.

מטרת התכנית היא לאפשר למשתתפים/ות לפתח תוצרים קונקרטיים וישומיים אותם הם/ן יוכלו להטמיע בקורסים, בתוכניות ובמוסדות שלהם/ן, להפיץ לשדות נוספים ואף להגיש לכנסים ולגיוס של גראנטים.

 

מהלך המפגשים:

  • 1.5, יום ב׳, 10:00-17:00 — חלוקה לקבוצות, בחירה וניסוח ראשוני של רעיונות
  • 2.5, יום ג׳, 10:00-17:00 — עריכת מחקר, והעמקה באתגר וברעיון
  • 7.6, יום ד׳, 10:00-18:00 — פיתוח הרעיון והמחשה שלו (פרוטוטייפינג)
  • 8.6, יום ה׳, 10:00-17:00 — עריכת בדיקות משתמשים ושיפור התוצרים
  • 29.6, יום ה׳, 10:00-17:00 — Demo Day להצגת והפצת התוצרים מול בעלי עניין

 

ניתן להגיש מועמדות עד ה-29.3.23. להגשה ופרטים נוספים ראו בעמוד התוכנית המלא.

DaydreamerZ פועלת במסגרת JLM Impact - מאגד המורכב ממרכזי חדשנות ויזמות של שלושה מוסדות אקדמיים מובילים בירושלים: האוניברסיטה העברית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, והמכללה האקדמית להנדסה עזריאלי. המאגד הוקם במטרה לעודד חוקרים, מרצים וסטודנטים לצעוד במסלולי החדשנות והיזמות ולפתח את העיר ירושלים כסביבה בעלת תרבות חדשנית-יזמית. יחד, מאגד החדשנות JLM IMPACT רותם את כוחם של העיצוב, ההנדסה והמדעים כדי לקדם השפעה חיובית בירושלים ובעולם.

 

לשאלות‭ ‬ופרטים‭ ‬נוספים מוזמנים/ות ‬לפנות: 

  • מורן זרחי, אחראית תחום מו״פ בהוראה ולמידה, המרכז להוראת אמנות ועיצוב בצלאל- teaching.mz@bezalel.ac.il ,054-6348766
  • ד"ר טל חסדאי-ריפא, ראש רשות המחקר והחדשנות בבצלאל- research@bezalel.ac.il, 054-7449039