הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות

פורסם ב
27.3.23

לקהילת בצלאל שלום,

בהמשך לעצירת הלימודים ביום חמישי ולהודעתנו הלילה, הלימודים בבצלאל לא יתקיימו החל מהיום, יום ב׳, 27.3.23.

ההחלטה על עצירת הלימודים התקבלה בלב כבד. אנו מאמינות.ים בחיוניותם של הלימוד, ההוראה והיצירה, דווקא בימים קשים אלו, לקיומה של חברה פתוחה, לחוסנה של החברה בישראל ולאפשרות לדמיין ולעצב עתיד משותף אחר. אנו מאמינות.ים בחשיבות השמירה על מרחב פתוח לשיח, מחלוקת וביטוי של עמדות שונות ומנוגדות.
עם זאת, אל מול הסכנה המיידית והאיום הממשי על הדמוקרטיה בישראל, בחרנו לעצור את הפעילות המתוכננת ולהצטרף למחאה האזרחית.

בצלאל מושתתת על יסודות כבוד האדם, השוויון, הפלורליזם וחופש המחשבה, הביטוי והיצירה.
לתפיסתנו, אפשרות מימושם של ערכים אלו בחיי היומיום מאוימת עתה באופן ישיר על ידי שינויי החקיקה.

אנו קוראות.ים לעצור לאלתר את תהליך החקיקה.

נעדכן מדי יום ביומו לגבי ההמשך.

 

בברכה,

הנהלת בצלאל וראשי המחלקות