מכתב מהנהלת בצלאל לקהילת בצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מכתב מהנהלת בצלאל לקהילת בצלאל

פורסם ב
10.7.23

חברי/ות קהילת בצלאל,

הנהלת בצלאל חוזרת ומביעה את התנגדותה לניסיון לשינוי משטרי במדינת ישראל תוך פגיעה בהפרדת הרשויות ובעצמאותה של הרשות השופטת, איום על זכויות האדם והאזרח וצמצום חופש הביטוי והיצירה.

במידה והליך החקיקה ימשך תכבד האקדמיה את החופש של חברי/ות קהילת בצלאל לפעול לפי צו מצפונם/ן ובהתאם לתפיסת עולמם/ן. אנחנו מחויבים לאפשר לכל הסטודנטים/ות, הסגל האקדמי והסגל המנהלי להביע בחופשיות מלאה וללא מורא את עמדותיהם/ן, ומעודדים את המעורבות החברתית והאזרחית שלכם/ן. סטודנטים/ות שיבחרו להעדר מהגשות או מבחנים ביום שלישי יוכלו להיבחן במועד חלופי. מרצים/ות שיבחרו להעדר יוכלו, בתאום עם ראש המחלקה, לקיים את ההגשות במועד אחר. על עובד או עובדת המעוניינים להיעדר מן העבודה לטובת פעילות המחאה, להגיש בקשה להיעדרות על פי הנהלים המקובלים. אנחנו מתחייבים שהדיון בבקשת ההיעדרות יהיה ענייני ומאפשר. בהתאם להנחיות הממונה על השכר, העובדים.ות יוכלו להשלים את שעות העבודה בהן נעדרו, או לזקוף אותן על חשבון חופשה.

 

בברכה,

פרופ' עדי שטרן, נשיא האקדמיה
אדר' ליאת בריקס אתגר, סגנית הנשיא