הודעה זו מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לכלל המגדרים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הודעה זו מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לכלל המגדרים

מכתב מהנהלת בצלאל לקהילת בצלאל
פורסם ב
16.7.23

בעקבות הודעת נציב שירות המדינה בנושא לשון הפניה במכרזים, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מבקשת להבהיר כי תמשיך להקפיד על פניה בלשון מגדרית שיוונית בכל פרסומיה, בתקשורת עם הסגל והסטודנטים/ות ובחומרי הלמידה. 

שפה מייצגת מציאות ובכוחה גם לקדם ערכים ולחולל שינוי. בצלאל מחויבת לשוויון והוגנות מגדרית ותמשיך לפעול לקידומם בכל האמצעים העומדים לרשותה. לפיכך, בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האקדמיה תמשיך לפרסם מכרזים הפונים לכלל המגדרים באופן שוויוני ומכבד.  

לאות מחאה על הודעת נציב שירות המדינה, במהלך החודש הקרוב נשתמש בלשון נקבה בלבד בפרסומים שונים של האקדמיה.