קול קורא | "Horizon 2020 "CONSIDER | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | "Horizon 2020 "CONSIDER

למימון מועמדים.ות * לביצוע מחקר בחו"ל עד 12 חודשים
פורסם ב
14.1.24

בית הספר לארכיטקטורה מזמין להגיש מועמדות לקול קורא ״CONSIDER״ למועמדים ומועמדות* לביצוע מחקר בחו"ל במסגרת ובמימון האיחוד האירופי. 

פרויקט  Horizon 2020 CONSIDER

קונסידר הוא פרויקט "ניהול בר קיימא של מורשת תעשייתית כמשאב לפיתוח עירוני" שמטרתו לפתח מודל ניהול בר קיימא (SMM) לאתרי מורשת תעשייתית (IHS) לטובת הקהילות המקומיות כמשאב לחיזוק זהויות קולקטיביות, שיפור הנוף העירוני, קידום פתרונות ידידותיים לסביבה ותרומה לכלכלה העירונית ולעתיד בר-קיימא של העיר. הצד החדשני של מודל זה הוא בגישתו המרובדת לסוגיה (אזורית ומגזרית, תוך התחשבות בהיבטים מגדריים והדגשתו על חילופי ידע, טכנולוגיה ועבודה).

סקונדמנט, היא הכלי הבסיסי ביותר של הפרויקט. מטרתו לבנות ידע ולהחליף אותו בין שותפי/ות הפרויקט. לפי מערכת זו, על החוקר/ת לבצע את מחקרו/ה (מחקר שדה, ראיונות וכדומה) באחת המדינות השותפות בחו"ל. השותף/ה מארח/ת את החוקר/ת ומספק/ת את צרכיו/ה האקדמיים. נסיעות ולינה הן באחריות החוקר/ת. רשימת השותפים/ות כלולה במסמך המצורף.

ההצעה:
הצעה זו מיועדת לעוזרים/ות, מרצים/ות, דוקטורנטים/ות ופוסט-דוקטורנטים/ות, המעוניינים/ות לפתח את מחקרם/ן בתחום המורשת התעשייתית. התוכנית מעניקה מענק של 2,100 אירו עבור כל חודש של מחקר (המכסה טיסות, דיור ומגורים) עד 12 חודשים לכל היותר. המענק ניתן לפי חודשים שלמים, החל מחודש אחד עד 12 חודשים לכל היותר.

דרישות:
- הגשת הצעת מחקר קצרה, אותה על רכז התכנית לאשר.
- על המשתתפים/ות למלא דוח חודשי עבור פעילות המחקר לאותו חודש.
- ביצוע מחקרים בתחום המורשת התעשייתית. מקרה הבוחן צריך להיות אחד מהאתרים הכלולים בתכנית (כמפורט במסמך המצורף).

הגשה:
יש להגיש את ההצעה בפורמט PDF

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאדר׳ אחמד ח'רוף
054-7545639 | דוא״ל

תאריך אחרון להגשת המועמדות
יום רביעי | 31.1.24

לקול הקורא המלא
לקריאה נוספת על הפרויקט, רשימת מדינות המשתתפות במחקר ורשימת נושאים שניתן לחקור
לאתר הפרויקט

*מרצים/ות, עוזרי/ות הוראה, דוקטורנטים/ות ופוסט-דוקטורנטים/ות.