עדכון מבצלאל: מועד פתיחת שנת הלימודים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עדכון מבצלאל: מועד פתיחת שנת הלימודים

פורסם ב
15.10.23

מרצים/ות וסטודנטים/ות יקרים/ות,

לאור המצב, שנת הלימודים האקדמית תדחה בשלב זה.

בדומה למרבית המוסדות האקדמיים, מועד פתיחת השנה נקבע, נכון לכרגע, ל-5.11.23. 
ככל שיחול שינוי במועד פתיחת השנה, אנו מתחייבים להודיע על מועד הפתיחה החדש בהתראה של שבוע מראש, לכל הפחות.

בתקווה לימים שקטים ובטוחים,
הנהלת בצלאל