גיליון "קוויר" לכתב העת 'בצלאל' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

גיליון "קוויר" לכתב העת 'בצלאל'

פורסם ב
20.12.23

'בצלאל' הוא כתב עת שפיט לתרבות חזותית וחומרית של בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. כתב העת מהווה במה לדיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחקר התרבות החזותית ומציע גישות מחקריות חדשות, המטשטשות את גבולות הקאנון הדיסציפלינרי המוכר ומעודדות חשיבה בינתחומית על אודות תרבות חזותית וחומרית.

הגיליון הנוכחי של כתב העת 'קוויר', עוסק באמנות ועיצוב מנקודת מבט קווירית. הוא מציע נקודת מבט בוחנת וביקורתית השואלת על החריגה והחריגות, על התנגדות וערעור הסדר הקיים. המאמרים (מקוריים ומתורגמים), המסות והביקורות מבקשים להתרחק מעט מהתיאוריות המוכרות, להרחיב את טווח הראיה ולאפשר הוספת רבדים נוספים למחשבה ולדיון הקווירי בשדה האמנות. את הגיליון ערכה ד"ר יעל רוזין.

לקריאת הגליון
 

תמונה מעוצבת
עיצוב: ירדן שאול