מכתב מהנהלת בצלאל לקהילת הסטודנטים והסטודנטיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מכתב מהנהלת בצלאל לקהילת הסטודנטים והסטודנטיות

פורסם ב
20.12.23

סטודנטיות וסטודנטים יקרים/ות,

כמעט שלושה חודשים חלפו מהשבת השחורה. 73 ימים ולילות. האבל, הזעזוע והכאב הנורא לא מתקהים. לצד רגעי השמחה שליוו את שחרורם של חלק מהחטופים/ות, המלחמה ממשיכה לגבות קורבנות רבים, ביניהם בני משפחה וחברים של חברות וחברי הקהילה שלנו. אנו משתתפים באבלם/ן ושולחים איחולי החלמה לפצועים/ות ולנפגעים/ות. אנו מתייסרים בדאגה לחטופים/ות ומצטרפים לקריאת המשפחות לפעול בדחיפות ובכל דרך להחזרתם/ן הביתה.

ביום ראשון הקרוב, 24.12.23 תפתח שנת הלימודים בבצלאל.

ההחלטה על החזרה ללימודים בעת מלחמה - כאשר חלק מהסטודנטים/ות ובני משפחותיהם/ן עדיין מגוייסים, מפונים מבתיהם/ן, או מתמודדים/ות עם השלכותיה של המלחמה - לא היתה קלה.

לאור התארכות המלחמה, אנו מחויבים לפתוח את שנת הלימודים בכדי לאפשר את קיומה במלואה. אנו מאמינים בחשיבות החזרה לחיים יחד בקמפוס, בחיוניות של הלמידה והיצירה, ובערך החברתי של קיום ההשכלה הגבוהה, הרוח והתרבות, דווקא בעת הזו.

בשבועות האחרונים עסקנו ביצירת תשתית תומכת ומותאמת שתאפשר את חזרתכם/ן ללימודים בצורה מיטבית. האקדמיה תפעל בדרכים מגוונות בכדי לסייע לקהילת הסטודנטים/ות בכלל, ולסטודנטים/ות שנפגעו באירועי התקופה ומשרתי/ות המילואים בפרט. לאור מאפייני הלמידה וההוראה הייחודיים באקדמיה, המבוססת בעיקרה על קורסים מעשיים והנחיה אישית, יוצע מערך התאמות לימודיות ותמיכה אישי, בהתאם למחלקה ולשנה הפדגוגית. מערכים אלו עוצבו כדי לאפשר לכם/ן סיום מוצלח של שנת הלימודים, גם במקרה של היעדרות מחלק משמעותי של השיעורים, תוך צמצום הפגיעה באיכות האקדמית.

מידע מפורט על המתווה המעודכן של שנת הלימודים, זכויות הסטודנטים/ות במילואים, מתווה ההתאמות ואפשרויות התמיכה השונות נשלח אליכם/ן על ידי המינהל האקדמי ודקנאט הסטודנטים.

הטבח שביצע החמאס ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה שהחלה בעקבותיו הובילו לזעזוע עמוק, לתחושות קשות, ולהקצנה של השיח, אשר מעוררים אצל רבים תחושות של פחד, חרדה, כעס ובלבול. תהליכים אלה חדרו גם לקהילת בצלאל, פערו בה שסעים והזכירו לנו את שבירותו של המרחב המשותף. בנסיבות אלה משימתנו לכינון מרחב למידה מוגן, יצירתי ופורה היא מורכבת מאין כמוה. לצד זאת - היא הכרחית. אנו מחויבים ונערכים לדאוג לבטחונם/ן של כלל חברי הקהילה שלנו, יהודים וערבים, בכל מרחבי האקדמיה.

בצלאל היא מרחב אקדמי מכיל, המשקף את המגוון החברתי והפוליטי של החברה בישראל. האקדמיה מפגישה בין מציאויות חיים, זהויות שונות ותפיסות עולם מורכבות וסותרות. על אף המתחים והקונפליקטים שעלולים לעלות במפגשים, בשיעורים ובמרחבים אחרים באקדמיה, מגוון האוכלוסיות והדעות בבצלאל הוא תנאי לתהליכי יצירה ולמידה משמעותיים, ולתרומתה המרכזית של בצלאל לחיי הרוח, התרבות והיצירה בישראל. לקראת החזרה ללימודים נוסחו קווים מנחים לחופש הביטוי והיצירה בבצלאל בעת הזו.
אנו מבקשים מהסטודנטיות וסטודנטים לקרוא את המסמך ולהקפיד לפעול בהתאם. האחריות מוטלת על כתפי כולנו.

בצלאל שומרת על חופש הביטוי והיצירה של כל חברי קהילתה, ועל זכותם לקיימו בבטחה בכל מרחבי השיח והפעולה הפיזיים והדיגיטליים.

בצלאל מעודדת מגוון רחב של דעות וביטוים גם אם חלקם מעוררים מחלוקת, חוסר נעימות, כעס או סלידה.

בצלאל לא מאפשרת להשתמש בחופש הביטוי והיצירה בכדי לחתור תחתיו, למנוע זכויות פרט אחרות, או לפגוע בבטחון הסטודנטים/ות והסגל באקדמיה.

בצלאל מוקיעה ביטויים הקוראים לאלימות, אפליה, גזענות, רדיפה, הטרדה או איום על מי מחבריה בגין התבטאויותיהם, בין אם הן לגיטימיות או בין אם לאו.

כפי שדיווחנו במכתבנו האחרון, בשבועות האחרונים טיפלה האקדמיה במספר פניות סטודנטיות וסטודנטים שנגעו לפעילות חברי הקהילה, יהודים וערבים, ברשתות החברתיות ובקבוצות הווטסאפ, שביטאו, לכאורה, תמיכה בטרור, הסתה לגזענות, רדיפה ועידוד אלימות. בשל החשיבות שהאקדמיה מייחסת לטיפול בסוגיה, הוקמה ועדת בירור מקצועית לצורך בחינה מעמיקה של כל אחת מהתלונות. הועדה מורכבת מנציגי סנאט, וועד מנהל והנהלה, המלווים על ידי יועצים מומחים בתחום. המקרים נבחנו לעומק וההמלצות הועברו לוועדת המשמעת. בחלק מהמקרים נפתחו הליכים משמעתיים, במסגרתם הורשעו סטודנטים/ות ,בהתאם לחומרת העבירה. חשוב לציין שמדובר במקרים בודדים שאינם משקפים את עמדותיהם/ן וערכיהם/ן של מרבית חברי הקהילה. בהתאם להחלטת וועדת המשמעת, פרטי המקרים לא פורסמו, מתוקף שמירה על פרטיות הסטודנטים/ות והצורך בשמירה על הקהילה כולה עם החזרה ללימודים. במקרים בהם אין עילה לפתיחת הליך משמעתי בהתאם לתקנון בצלאל, אולם יש פגיעה בתחושת הבטחון של חברי הקהילה ובמרקם החיים בקמפוס, הטיפול נעשה ויעשה באפיקים חינוכיים.

ראוי להבהיר שוב: בצלאל מגנה בחריפות ודוחה באופן מוחלט התבטאויות המעודדות הסתה, אלימות, גזענות ותמיכה בטרור, לא נכיל בשום מקרה ביטויים כאלו בקרבנו. כל תלונה שהוגשה, על ידי סטודנטים/ות יהודים וערבים, טופלה באופן מקצועי ומעמיק. לאור מורכבות התהליכים, מקצת התלונות נמצאות עדיין בשלבים שונים של טיפול.

אנו מצפים לחזרתכם/ן לקמפוסים ולשיבתם של החיים, הלמידה והיצירה לאקדמיה. ראשי המחלקות, רכזות המחלקות, הסגל האקדמי והסגל המנהלי ערוכים לקבל אתכם/ן ויעשו ככל שביכולתם/ן כדי לסייע לכם/ן להתמודד עם האתגרים. אנו מקווים שהחזרה לקמפוסים וללימודים תיטיב עם כולכם/ן בימים קשים אלו.

לאלה מכם/ן המשרתים במילואים בעת הזו, ומחרפים את נפשכם להשבת הביטחון והשקט, אנו מחזקים את ידיכם/ן ומייחלים לחזרתכם/ן בשלום.

לאורך שנות קיומה, התמודדה בצלאל עם אתגרים רבים. אנו משוכנעים כי גם היום נדע לצלוח יחד את הימים הקשים הללו, ונחזור לדמיין ולעצב יחד חברה הומניסטית, משגשגת וחפצת חיים.

בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת,
פרופ' עדי שטרן, נשיא
אדר' ליאת בריקס אתגר, סגנית נשיא