קול קורא | תמיכה לסטודנטיות ולסטודנטים היוצאים לקורסים קצרים בחו"ל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | תמיכה לסטודנטיות ולסטודנטים היוצאים לקורסים קצרים בחו"ל

פורסם ב
9.5.24

סטודנטים/ות יקרים/ות, 

בתקופה מורכבת זו, אנו ממשיכים לעשות כמיטב יכולתנו לסייע לכם/ן להצליח בלימודים.
כחלק ממערך התמיכה, אנו שמחות לבשר לכם/ן שדקנאט הסטודנטים והמשרד הבינלאומי מציעים תמיכה לסטודנטים/ות היוצאים/ות לקורסים קצרים בחו"ל מטעם בצלאל בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ.
• המלגה תוענק על בסיס סוציו אקונומי.
• גובה התמיכה יינתן בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות האקדמיה ובהתאם לכמות הסטודנטים/ות שיגישו בקשה (ככל הנראה בין 1000-2000 ₪ ).
• האקדמיה תוכל להעניק עד 8 מלגות לשנה זו.

קריטריונים להגשת הבקשה:
• רשאים להגיש בקשה סטודנטים.ות מן המניין שנמצאו זכאים/ות לקבלת מלגה על בסיס סוציו-אקונומי מטעם דקנאט הסטודנטים, הלומדים בהיקף של למעלה מ  50% מהתכנית ומעלה ושאינם/ן מקבלים/ות מלגות ממקורות נוספים.
• הזכאות לתמיכה תיקבע בהתאם למצב הכלכלי ובאופן יחסי לכלל מבקשי הסיוע.
• הקורס יוצא מטעם בצלאל.

ניתן להגיש את הבקשה עד ה- 20/05/2024 בטופס הבא. שימו לב, לא נוכל לדון בבקשות שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב או בבקשות שלא תוגשנה במלואן. תשובות תינתנה תוך חודש מיום ההגשה.

במידה ולא הוגשה בקשה למלגה לשנה"ל תשפ"ד יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
• 3 תלושי שכר אחרונים של הסטודנט/ית ושל ההורים. [הורים שאינם עובדים: יש להמציא אישור דמי אבטלה או אישור על הבטחת הכנסה לפי העניין.]
• דפי חשבון עו"ש לשלושת החודשים האחרונים של חשבונות הסטודנט/ית וגם של ההורים.
• אישורי יתרות / ריכוז יתרות של חשבונות הסטודנט/ית ושל ההורים. [הורים בעלי עסק עצמאי מתבקשים להעביר דו"ח שומה שהוגשה למס הכנסה לשנת 2022/2023 ומאזן בוחן לשנת המס השוטפת עד ליום ההגשה.]
• מכתב המפרט את מהות הבקשה.

בנוסף למלגה, אנו ממשיכים להעמיד לרשותכם/ן את האפשרות להלוואות מסובסדות עם "קרן שכ"ל" בשיתוף עם בצלאל בגובה של עד 10,000 ₪ ללא ריבית והצמדה לכיסוי יתרת שכר הלימוד ולהוצאות המחייה. את הסכום ניתן יהיה להחזיר בפריסה של 24 תשלומים.

סטודנטים/יות המעוניינים/ות לקבל תמיכה זו, מוזמנים/ות להגיש בקשה באתר הקרן או לפנות אליהם טלפונית לטל. 03-9635856 בימים א-ה, בין השעות 9:30-17:30 

לשאלות נוספות על המלגה ניתן לפנות ל: איידן נפתלי - aidan@bezalel.ac.il

בהצלחה!
דקנאט הסטודנטים והמשרד הבינלאומי