עיצוב ביקורתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב ביקורתי

קוד
1800133
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

קורס עצוב ביקורתי יציג בפני הסטודנטים את האופנים בהם עיצוב מגיב ופועל ביחס לסוגיות חברתית-כלכליות-פוליטיות. נראה כיצד שפה חזותית וחומרית יכולה להעלות שאלות לדיון, להציף בעיות ולערער על דרכי חשיבה מקובלות. נסקור תנועות עכשוויות בעיצוב ביקורתי, נרכוש כלים לניתוח של עיצוב ביקורתי ככלי להבעת משמעות, לביקורת ולשינוי חברתי. הקורס יסתיים בכתיבת עבודה בקבוצות על הסוגיות שנדונו בקורס.