נופי גוף בין אדם לחיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נופי גוף בין אדם לחיה

קוד
1700726
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 16:00

בספרה When Species Meet, בוחנת דונה האראווי (Donna Haraway) את האינטראקציות של בני אדם עם מינים שונים של בעלי חיים, בעיקר המבוייתים - החל מחיות מחמד מהונדסות וכלה בחיות מעבדה וכלבי טיפול מאומנים, היא בוחנת את ההיבטים הפילוסופיים, תרבותיים וביולוגיים של מפגשים בין בעלי חיים לאדם.

הקורס המוצע מבקש לספק את הרקע התיאורטי ואת המסגרת המעשית לבחינת האופנים השונים בהם שדות האמנות והעיצוב בוחנים את המפגשים בין בני אדם לטבע ולבעלי חיים - הן המבוייתים והן חיות הבר, תוך דגש על בחינת היחסים בין הגוף (של החיה, של האדם) ובין הסביבה.

הקורס מתעמק במושג ה"התגלמות" ובמושגים "גוף" ו"קורפוס" כמבנה מארגן. הוא בוחן את הקשר בין האדם לטבע, לחי ולצומח, ואת האופן שבו הוא משתמש בתמונת הגוף כדי למפות את הידע שצבר על העולם. נכיר אמנים, שנושאים כגון גזע, מגדר, נטייה מינית, אקולוגיה ומבני כוח חברתיים מעניינים אותם, התמקדו בגוף ובקשר שלו לנוף ולמיני חיות כנושא, ככלי יצירה או כאתר התרחשות.

באמצעות סקירה היסטורית ותיאורטית, וכן באמצעות תרגילים מעשיים במדיות שונות, אנחנו נבקש להבין, דרך העיסוק בגוף, את החותמת של האדם על סביבתו, ונשאל האם בתחילת המאה ה-21 ניתן להציע סדר יום חדש על יחסי אדם-טבע-חיה.

תאריכי הקורס: 12.9-2.9.2024