סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמר

קוד
1301771
שעות אקדמיות
120
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 12:00 - 14:00

המפגש בין אמן בוגר ומנוסה לבין סטודנט לאמנות הינו פורמט פדגוגי היסטורי על פיו אמן מלמד אמן. ההנחיה האישית מאפשרת תנאים לדו-שיח בין סטודנט-מרצה והתייחסות לעבודותיו של הסטודנט היחיד. למפגש כזה תפקיד חשוב בתהליך גיבוש זהותו האמנותית של הסטודנט. במפגשי ההנחיה מושם דגש על חיזוק המרכיבים המקוריים ופיתוח ההיבט האישי ביצירתו, מתקיימת "קריאה" של עבודת הסטודנט במטרה לזהות מהלכים בעבודתו ולמקמה בקונטקסט תרבותי-חברתי רחב ולאפשר למרצה הגשת סיוע והנחייה מתאימים. כל סטודנט נפגש עם מנחים אישיים ומנחים אורחים לסירוגין לאורך השנה. בשנה ב' נבחר לכל סטודנט מנחה אישי שמלווה אותו לפרויקט הגמר