עיצוב מכליל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מכליל

קוד
6741757
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

איך ממשיכים באמצע החיים - עיצוב אוניברסלי

בעיצומם של נעורים, בשיא הכוח והפעילות - אירוע משנה חיים. תאונת אימונים, פציעה או מחלה מותירה אותנו עם מגבלה פיזית משמעותית חדשה שדורשת לימוד מחודש של הגוף ויכולותיו. 

בנקודה הזאת, אנו מצטרפים ומעצבים פרטי לבוש, עזרים אביזרים ומוצרים בסביבת הגוף. 

במהות התפיסה של גישה עיצובית אוניברסלית רותמים לתהליך העיצוב מאפיינים וצרכים שונים, מורכבים ומגוונים של אוכלוסיות קצה ויוצרים תהליך מחקרי עמוק, רבוד ומשמעותי, המרחיב ומחדד את דרכי ההתבוננות והפתרונות המוצעים.

הסטודנטים יובילו תהליכי מחקר ועיצוב תוך שיתוף אנשי מקצוע וקהל היעד. הקורס יכלול הרצאות ומידע בנושא אתגרי אוכלוסייה עם מוגבלויות, דימוי והתייחסות לגוף, הרצאות טכנולוגיות בתחומים רחבים ממגוון שותפים מקצועיים.