פשוט כלי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פשוט כלי

קוד
6578926
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

פשוט כלי

קורס בחירה לשנים ב', ג', ד', סמסטר ב', 2020

מרצה: ניצן דבי

ה'אַיִן', כמובן, הוא הפשטות המוחלטת. אבל לפני ואחרי ה'אַיִן', הפשטות אינה דבר כה פשוט.

הקורס יעסוק בפשטות אמתית ונכונה. זו שמגיעים אליה ממקום של תבונה, פיכחות וכנותבעזרת מוצרים קיימים ננסה להבין, כמה שכבות ניתן להשיל ממוצר רגע לפני שהוא מאבד משלמותו וממשמעותו, וכיצד ניתן ליישם איפוק, ריסון ופשטות בעולם הראוותני של היום.

בתחילת הסמסטר נבחן מוצרים יומיומיים, נבחן את ה'אַיִן' וה'יש' שבהם, את הפרטים ואת הנעדר. נגדיר את מערכת החוקים והכללים של הפשטות, עד כמה יש לנקות אובייקט מבלי לאבד את האופי ואת הקריאות של החפץ. לאורך הסמסטר נשתמש במערכת חוקים זהה וניישמהּ בעיצוב שלושה אובייקטים מתוך אותה משפחה. נשתמש בכלים אלו כדי לשכלל את היכולת ליצור אובייקט מזוקק, פיוטי ושלם.