ד"ר יובל קרמניצר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים