הנהלת האגף למערכות מידע, צוות חוות המחשבים ומרכז ההדפסות, שמנו לנו למטרה, לשפר באופן מתמיד את השרות לסטודנט בתחום התוכנות, המחשבים, הציוד ההיקפי וסביבת העבודה בכל הנוגע והנעשה בחוות המחשבים ולשמש כמקור לאינפורמציה טכנית וסיוע מקוון.

נהלים כלליים

חוות המחשבים מצוידות במיטב התוכנות, המחשבים והציוד ההיקפי
על מנת לשמור על הציוד וסביבת העבודה נקבעו הכללים הבאים:

 1. אין להתקין תוכנות מכל סוג שהוא, ללא אשור צוות החווה וללא רישיון שנרכש כחוק ע"י האקדמיה.
 2. חוות המחשבים נועדו לכלל הסטודנטים שעברו הדרכה ו/או משתתפים בקורסים, לצרכי לימוד ויצירה,
  אסור לבצע עבודות פרטיות שאינן במסגרת המטלות האקדמיות.
 3. אכילה, שתייה ועישון בכל חוות המחשבים הפתוחות ובכיתות המחשבים אסורים(בהר הצופים בכל קומה 9).
 4. אנא שימרו על שקט.
 5. בסיום העבודה יש להשאיר את סביבת העבודה נקייה ומסודרת.
 6. אם התגלתה בעיה טכנית בתחום התוכנה, התקשורת ו/או החומרה יש לידע מיידית את צוות התמיכה ו/או האסיסטנטים.
 7. אין לפרק ו/או להזיז ציוד ממקומו.
 8. אין "לנסות לתקן" תקלות לבד, אלא לידע את צוות התמיכה ו/או האסיסטנטים.
 9. אין להכניס או להוציא נייר מהמדפסות, כולל שקפים ללא אישור ופיקוח צוות התמיכה או האסיסטנטים.
 10. אסור לגעת בלוחות החשמל.

חריגה מנוהל זה עלולה להעמיד את הסטודנט בפני וועדת משמעת
ויתכנו צעדי הענשה כגון כנסות וכו'.