אישור ביצוע התנדבות - מלגת בצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אישור ביצוע התנדבות - מלגת בצלאל

על כל סטודנט המקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל  להתנדב 20 שעות שנתיות למען הקהילה או האקדמיה.

סטודנט שלא ימלא טופס התנדבות זה ישובץ באופן אקראי ע"י משרד דקנאט הסטודנטים.

בתום ההתנדבות יש להחתים את הגורם אצלו התנדבת על  אישור ביצוע פעילות התנדבותית  ולהעלות בעמוד זה. 

פירוט האפשרויות לבחירה ואנשי הקשר:
איגוד הסטודנטים
, יש לפנות לאיגוד
סיוע בהפקות אירועים בבצלאל
סיוע במחלקה
סיוע בספרייה ובמאגרים הדיגיטליים של בצלאל, יש לפנות לנדב שרצקי
אחר – יש לפרט בהערה.

מסגרת בה בוצעה ההתנדבות
נדרשת מיומנות בצילום ועריכת וידאו או תמונות
One file only.
מוגבל ל 5 MB.
סוגים מותרים: , jpg, pdf, doc, docx, .