המחלקה לעיצוב תעשייתי
قسم التصميم الصناعي
Department of Industrial Design

ע"ש בנימין סוויג

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

תכנית הלימודים מורכבת ממספר רב של תחומי לימוד, וכוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. הסטודנט רשאי לבחור כל קורס בחירה מכל תחום לימוד בהתאם לנטיותיו האישיות. כמו כן יכול הסטודנט לבחור קורסי בחירה במחלקות אחרות או במוסדות מוכרים מחוץ לאקדמיה במקום קורסים במחלקה באישור ועדת הוראה או ראש מחלקה.

בשנה הראשונה נרכשים כלי החשיבה והכלים הטכניים. בנוסף נלמדת ומתורגלת השפה הצורנית על כל מאפייניה בתלת-ממד ובדו-ממד ונחשפת היצירה הפיסולית והגרפית. הלימוד וההנחיה מועברים בצורה אישית וקבוצתית במתודת יצירה, בחינה וביקורת. במקביל נרכשים מיומנויות וכישורים רבים המשמשים יסודות לתחום המקצועי, בנוסף מוקנית הבנה טכנולוגית הכרה של סדנאות העץ, הפלסטיק והמתכת ומוקנית היכולת להפעילן במקביל נלמדים כלי תוכנה ועיצוב בעזרת מחשב. כל הקורסים בשנה זו הם חובה.

בשנה השנייה מתרחש תהליך תרגום ויישום הכלים שנרכשו בשנה הראשונה, אל תחום העיצוב התעשייתי, בתרגילי מחקרי משתמש, תרחישי פעולה ועיצוב ברמת מורכבות הדרגתית עד לתהליך שלם של עיצוב מוצר ומערכות מוצרים, בתמיכת לימוד מעמיק של מגוון רחב של טכנולוגיות תעשייתיות. נלקחים בחשבון שיקולי ממשק אדם-מוצר ונלמדים תחומים תאורטיים היסטוריים כמו תולדות העיצוב. נלמד עיצוב בעזרת מחשב והדמיה ממוחשבת החל בשנת לימודים זו רשאי הסטודנט להרכיב בעצמו חלקים ממסלול הלימודים, באמצעות בחירת קורסים במחלקה ומחוצה לה, מעבר לקורסי החובה. הסטודנט רשאי ללמוד בשנה סטודיו עיצוב בחירה אחד בלבד.

בשנה השלישית תתאפשר בחירה של קורסי הסטודיו המרכזים מתוך מקבץ של 3 קורסים בסמסטר א' ו-3 בסמסטר ב' . קורסי הסטודיו בסמסטר הראשון יתמקדו בנושאים מעמיקים של תחום העיצוב תעשייתי מול שיתופי פעולה עם התעשייה, עיצוב מכליל  עיצוב מקיים, ועיצוב הנובע מטכנולוגיות דיגיטלית, בסמסטר ב' עיצוב יחידני, ריהוט, ועיצוב ניסיוני. הלימוד יתמקד בחדשנות, בשאילת שאלות, בפיתוח שפות צורנית-אסטטיות  וגיבוש השפה האישית.

כמו כן ירחיבו הסטודנטים את סל הכלים באמצעות רכישת ידע טכנולוגי משלים כמו Arduino חיישנים, ,processing ui - ux ,חומרים רכים ועוד. רוב לימודי הסטודיו בשנה זאת הן לימודי בחירה, בשנה זו רשאים הסטודנטים להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים עם אקדמיות בחו"ל.
 

בשנה הרביעית יבצע הסטודנט פרויקט מרכזי אישי-"פרויקט הגמר", הפרויקט יהווה את השיא של איסוף הידע והניסיון שהצטבר לכדי תהליך שלם ומעמיק של עיצוב תעשייתי. הסטודנט יעשה זאת תוך שימוש בכלים מחקריים תיאורטיים ועיוניים וישתמש במתודות פיתוח וניהול עבור הפרויקט, הפרויקט מהווה סיכום של הידע הנלמד לאורך ארבע שנים וסופו מסמן את הפיכת הסטודנט ליוצר עצמאי. במסגרת זו יתרגלו הסטודנטים ניהול פרויקט בקנה מידה גדול ובלוחות זמנים ארוכי טווח. בפרויקט הגמר זכאים להשתתף סטודנטים שהשלימו את כל קורסי סטודיו החובה ושצברו לפחות 72 נ"ז במחלקה.

סטודיו עיצוב
קורסי העיצוב הם הקורסים המרכזיים במחלקה. במהלך הלימודים חייב הסטודנט לעמוד בהצלחה בדרישות 9 קורסי הסטודיו, ובנוסף בכל שאר קורסי חובה ודרישות קורסי הבחירה.

תקשורת מקצועית
קורסים אלה נועדו להכשיר את הסטודנט לשיח מקצועי ולציידו באמצעים מגוונים לביטוי ולהעברת מידע.

עיצוב וירטואלי  
קורסי העיצוב הווירטואלי מאפשרים רכישת מיומנות בעיצוב מציאות מדומה ביישומים שונים. זאת במקביל לפיתוח דיון תיאורטי ושפה וממשק בתלת-ממד ממוחשב.

טכנולוגיה
קורסים אלה מטרתם הקניית כלים למימוש העיצוב, החל בעשיה יחידנית וכלה בייצור תעשייתי. קורסים אלו עוסקים הן בשיטות מסורתיות ובטכנולוגיות חדשות ועתידניות. הקורסים מציעים התנסות ראשונית כיסוד להתנסות אישית ובעיקר לימוד והבנת הטכנולוגיות המשרתות והעומדות לרשות המעצב בפעילותו מול התעשייה והיצור היחידני העצמאי.

קורסי בחירה עיצוביים
קורסי הבחירה פתוחים משנה ב' ואילך ועוסקים בנושאים משלימים של עולם העיצוב. מטרתם היא לתת לסטודנטים לעסוק בנושאים ובתחומים אשר אינם המרכיב העיקרי של הלימודים במחלקה אך בהחלט מהווים נדבך חשוב ושמאפשר התנסות עיצובית בתחומים ייחודיים.

לימודים עיוניים
נוסף לקורסים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, מקיימת המחלקה קורסים עיוניים המהווים חלק אינטגרלי מתהליך הכשרת הסטודנט כמעצב. הם מרחיבים ומעמיקים את הבנתו את האדם, החברה והתרבות בה הוא פועל, ומקנים לו כלים לאיסוף מידע ולהבנתו, כמו גם לניתוח מצבים.

פרויקט אישי
בשנים ג' וד' רשאי הסטודנט לבחור בפרויקט אישי אחד במהלך כל שנת לימודים. נושא הפרויקט חייב להיות שונה מהנושאים שמתבצעים בקורסים הקיימים. לאחר קבלת אישור לפרויקט ממנחה אישי, תוגש בקשה לאישור ועדת ההוראה. הבקשה תכלול את נושא הפרויקט, שם המנחה, ואת היקף נקודות הזיכוי. לאחר האישור, סטודנט שלא ישלים את הפרויקט יקבל על כך ציון שלילי, כנהוג ביתר הקורסים. פרויקט אישי לא יעלה על היקף של 3 נ"ז. הנחיית הפרויקט האישי תחל בראשית הסמסטר ותוגש בסופו. הסטודנטים רשאים להציע אוצרות של תערוכות בהנחיית מרצה מן המחלקה כפרויקט אישי. התערוכות יוצגו בגלריית המחלקה לעיצוב תעשייתי.

סמינרים
במהלך השנה יוזמנו מרצים אורחים מהארץ ומחו"ל ללמד במחלקה. המגמה היא להביא אורחים לפרקי זמן קצרים לסמינרים מרוכזים. הסמינרים יתקיימו במהלך הלימודים, תוך הפסקת הלימודים הסדירים המתקיימים באותו זמן. הסמינרים יזכו את הסטודנטים המשתתפים בהם בנקודות זיכוי בהתאם לקביעת ראש המחלקה.