עיצוב תעשייתי - תואר ראשון - קבלה למחלקה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים