שני איבגי, התכנית לתקשורת חזותית, 2019 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים