התכנית לתואר שני בתקשורת חזותית
برنامج اللقب الثاني في التواصل البصري
Master's Program in Visual Communication (M.Des)

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות לימוד רעיוניות ומעשיות -

"היפר – סטודיו":

מסגרת של 4 קורסי סטודיו סמסטריאליים שמטרתם הבנת דיסציפלינת התקשורת החזותית ברשת ההקשרים הרחבה בה היא פועלת. כל קורס נסוב סביב ציר קונטקסט מרכזי ומועבר על ידי שני מרצים/ות (בעלי/ות אוריינטציה תיאורטית ומעשית). רצף הקורסים מאפשר את בחינת התחום בארבעה חתכים: חתך בין-תחומי, טכנולוגי, חברתי/פוליטי, והיסטורי. קורסי ה"היפר-סטודיו" מהווים מסגרת המשלבת דיון תיאורטי עם סדנת עיצוב מעשית שתוצריה יגיבו לפן התיאורטי או ישמשו לו כמקרי בוחן. כל קורס "היפר-סטודיו" מקנה לסטודנט/ית 3 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-4 קורסי "היפר-סטודיו" בהיקף כולל של 12 נ"ז.

 

פרויקט מרכזי:

הפרויקט המרכזי עומד במרכז לימודי המוסמך בתקשורת חזותית, מוגדר, מנוסח ונחקר במהלך השנה הראשונה ומפותח במהלך השנה השנייה ללימודיו/יה של הסטודנט/ית בתכנית. הפרויקט הוא בעיקרו מעשי ומלווה בעבודה כתובה, הן כבסיס מחקרי והן כנייר עמדה להנמקת הפן המעשי. נושא הפרויקט נבחר על ידי הסטודנט/ית שמונחה בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של עבודתו/ה במסגרות הנחיה אישיות וקבוצתיות. מנעד האפשרויות רחב ביותר הן מבחינה דיסציפלינרית והן מבחינה מדיומלית: ספר, סרט, אוביקט, מיצב, פעולה (פעולה אזרחית, התערבות במרחב, תקשורת ויראלית וכד׳), מחקר חזותי, ועוד.

הפרויקט המרכזי מקנה לסטודנט/ית 12 נ"ז.

חטיבה זו מיועדת להעמקת מיומנויותיהם של הסטודנטים/ות כמעצבים/ות ויוצרים/ות. בחטיבה 3 מרכיבים:

 

סדנאות נושא - כל סדנה תוקדש לנושא מרכזי רחב אליו מתייחסים הסטודנטים/ות בפרויקטים במהלך הסמסטר. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בסדנת נושא אחת בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 סדנאות נושא לתואר בהיקף כולל של 4 נ"ז.

 

קורסי בחירה מעשיים – קורסי הבחירה המעשיים מוקדשים לז׳אנרים, פורמטים או טכנולוגיות ומתקיימים במשותף לסטודנטים/ות משנה א' ומשנה ב' בתכנית. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בקורס בחירה מעשי אחד בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 קורסי בחירה מעשיים בהיקף כולל של 4 נ"ז.

 

סדנאות אורח – מדי שנה מוצעות לסטודנטים/ות סדנאות בנות שבוע המועברות על ידי מעצבים/ות ויוצרים/ות מובילים מהארץ ומחו"ל. על כל סטודנט/ית להשתתף בסדנת אורח אחת בכל שנה בהיקף של 1 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-2 סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

 

שנה א׳:

 

סמינר חובה עיוני - מאפשר לסטודנט/ית להרחיב את אופקיו/ה בקונטקסט רחב של תחום העיצוב ובמגמות הבולטות בעיצוב העכשווי, ולבסס את מיומנויות המחקר והכתיבה שלו/ה (4 נ"ז).

 

קורס מתודולוגיות מחקר וכתיבה – המקנה לסטודנט/ית כלים למחקר וכתיבה אקדמית. הקורס ניתן במתכונת של פרו-סמינר (2 נ"ז).

 

קורס חובה עיוני – המאפשר לסטודנט/ית העמקה בתיאוריות שונות וביחסים האפשריים בינן לבין תחום התקשורת החזותית (2 נ"ז).

 

שנה ב׳:

 

סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב הסמינר מהווה מסגרת לפיתוח המחקר שבלב הפרויקט המרכזי (בהיקף של 4 נ"ז).

 

קורס עיוני – המאפשר לסטודנט/ית לימוד והעמקה בתחום ספציפי (2 נ״ז).