חדשות בצלאל
أخبار بتسلئيل
Bezalel News

קוויר | קול קורא

פורסם ב
3.6.21

מהי יצירה קווירית באמנות, בעיצוב ובארכיטקטורה? מהי מתודולוגיה קווירית ביצירה חזותית וחומרית? באיזו מידה דמיונם של החוקרים.ות והיוצרים.ות מצומצם וכפוף לצורך בסובייקט קווירי? באיזה אופן מרחבים חזותיים וחומריים מאפשרים/מעצבים סובייקטיביות מינית ומגדרית קווירית? ובאיזה אופן הקוויר פורע את הדרישה להלימה בין השכבות המובנות בשדה האמנות ובשדות המקיפים אותו?

הגיליון הקרוב של כתב העת של המחלקה יעסוק במפנה הקווירי בתרבות החזותית והחומרית וירחיב את מרחבי המחקר באופן שיקשור בין מה שמופרד באופן מזויף, בצורה מעושה, בין מה שהוא א-מיני ומיני, נורמלי וקוויר, בין מה שחוזר על עצמו ומה שמתהווה. הגיליון יבחן את היצירה הקווירית ואת הרגלי החשיבה המקושרים למחקר קווירי כדי להבין האם ניתן לזהות מסורות מסוימות שממסגרות באופן ספציפי את המחקר והיצירה הקוויריים; האם המפנה הקווירי מאפשר לאמנים, לאמניות, למעצבים ולמעצבות אסטרטגיות מרובדות של חשיבה ופעולה?

להלן הקול הקורא.
את ההצעות, בהיקף של כ-300 מילה, יש לשלוח לדוא"ל:
ht2@bezalel.ac.il  לא יאוחר מיום חמישי 1.7.21.

המאמרים הסופיים יוגשו לא יאוחר מתאריך 1.1.22.

המעוניינים/ות להגיש כתב יד מוזמנים/ות להתייעץ עם יעל רוזין: yaelrozin@gmail.com