קול קורא: מענק מחקר לפיתוח פורמטים חדשים להוראה ולמידה בכיתה רב-תרבותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא: מענק מחקר לפיתוח פורמטים חדשים להוראה ולמידה בכיתה רב-תרבותית

פורסם ב
15.12.21

אופיים הייחודי של ההוראה והלמידה בבצלאל מעורר לא פעם רגשות עזים בקרב הסטודנטיות והסטודנטים, כאשר תכני הלימוד עשויים לעסוק בנושאים רגישים הקשורים בחקירה עצמית, בסוגיות של גיבוש זהות, בתפיסות עולם וביחס אל הגוף. בעשורים האחרונים עלה משמעותית מגוון הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בבצלאל (דתות, עדות, רקע סוציואקונומי, מגדר ועוד) המביאים איתם לכיתות תפיסות, עמדות ואמונות שונות ומגוונות. הרקע השונה של הסטודנטיות והסטודנטים יכול להוות מקור להשראה והעשרה, אך גם ליצור מצבים בהם הערכים והעמדות השונות מתנגשים עד כדי עימות.

המרכז להוראת אמנות ועיצוב, דקנאט הסטודנטים והמרחב להוגנות מגדרית (הברית הרב תרבותית) יחד עם רשות המחקר והחדשנות של בצלאל, שמחים להזמין צוותים בני 2-4 משתתפים ומשתתפות (מרצים ומרצות יחד עם סטודנטיות, סטודנטים, בוגרים, בוגרות, מנהלות, מנהלים וסגל מנהלי) להגיש הצעות לקבלת מענק מחקר ופיתוח לפורמטים וכלים חדשים בהוראה, שיציעו מענה לאתגרים העולים מתוך הכיתה הרב-תרבותית.

ההצעות יכולות לעסוק בכל צורך, אתגר או הזדמנות שתזהו — לדוגמה:

 • הכרות עם מגוון תרבויות הלומדים באקדמיה
 • יצירת סביבות למידה המתאימות למגוון לומדים ולומדות
 • עיצוב דרכים לשיח פוליטי בעל עמדות מגוונות
 • יצירת קאנונים ונרטיבים הצומחים מתוך מקורות מגוונים
 • פרקטיקות הוראה ולמידה א-היררכיות
 • התמודדות עם המעברים בין השיח ברשתות החברתיות והשיח במרחב הפיזי בכיתה/באקדמיה
 • התמודדות עם פערים בין-דוריים
 • התמודדות עם אתגרים הנובעים מאופי הלא פורמלי של הוראת ולמידת אמנות ועיצוב
 • פיתוח מנגנונים להפחתת מתיחויות ומצבי התנגשות סביב סוגיות נפיצות במרחב הכיתתי, מבלי להתפשר על איכות הלמידה
 • על ההגשות להציע תוצר שניתן לשימוש במסגרות הוראה ולמידה הקיימות. הצעות שיציעו

קורס חדש שאינו קיים בתכניות הלימודים, או לחילופין פורמטים שכבר פותחו ומתקיימים במלואם לא יתקבלו.
ההצעות הנבחרות יזכו בליווי מקצועי ובתקציב פיתוח של בין 2,000-8,000 ש"ח ברוטו, בהתאם למתווה ולתקציב שיוגש. התקציב יוכל לשמש כשכר לחברי ולחברות צוות שהינם מרצות ומרצים מן החוץ, עוזרי ועוזרות הוראה או סטודנטים וסטודנטיות, ולתשלומים עבור מומחים, תשתיות וציוד. העבודה על פיתוח הפורמטים תתרחש ברובה במהלך סמסטר ב' (פברואר-אפריל 2022) והתוצרים יוצגו בבצלאל באירוע חגיגי .
השאיפה היא שתוצרי הפיתוח ייושמו במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, ו/או לחילופין יוגשו לקבלת מימון חיצוני להמשך פיתוח.


הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש למרכז ההוראה, בכתובת yochaiavrahami@gmail.com לידי יוחאי אברהמי, עד לתאריך 30.12.22. על ההצעות להיות באורך של עד שני עמודים, ולכלול:
שם הפורמט המוצע

 • פרטים אישיים של המגישים/ות (מרצה אחד/ת לפחות חובה):
  — שם מלא
  — תפקיד באקדמיה (מרצה, תפקיד ניהולי, סגל מנהלי, סטודנט/ית, בוגר/ת)
  — מחלקה/יחידה אקדמית/עיסוק מקצועי
  — טלפון ומייל
   
 • טקסט קצר המתאר ומנתח את הרעיון הראשוני:
  — המוטיבציה לפיתוח (הצורך/האתגר/הכאב/ההצלחה/ההזדמנות)
  — הרעיון הראשוני לפורמט שיפותח
  — המחשה ראשונית (אפשרות בלבד)
  — קהלי היעד של הפורמט
  — מה הערכים הפוטנציאליים לבעלי העניין השונים? מה חדש בפורמט שיפותח?
  — היכן הפורמט יוטמע ומתי?
  — האם הפורמט חדש לגמרי, או פורמט שהתחלתם לפתח ותרצו לשכלל?
  — האם הרעיון בבעלותכם הבלעדית, או שישנם שותפים לפיתוח שלו?
  — האם הרעיון לפורמט הוצג בעבר והיכן?
   
 • מתווה לתקציב עד 8,000 ש״ח ברוטו

בחירת ההצעות

ההצעות המוגשות יבחנו ויבחרו על ידי ועדת שיפוט שתכלול נציגים מהגופים השותפים בברית הרב-תרבותית יחד עם רשות המחקר והחדשנות בבצלאל.
הקריטריונים שיילקחו בחשבון בבחירת ההצעות הנם:

 • מידת הערך הפוטנציאלי לבעלי העניין השונים
 • הרלוונטיות למחלקות וליחידות האקדמיות השונות במוסד
 • יכולת המימוש בפועל של ההצעה
 • גיוון במכלול הפורמטים המפותחים
 • גיוון במחלקות והיחידות המיוצגות

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ליוחאי אברהמי
yochaiavrahami@gmail.com ,054-4562987

לקול הקורא