קול קורא למימון מעטפת לקורסים משלבי עשייה חברתית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא למימון מעטפת לקורסים משלבי עשייה חברתית

תשפ"ג
פורסם ב
15.7.22

המל"ג מעודד עשייה חברתית משמעותית ורציפה  בקורסים חברתיים הקיימים במוסד, במטרה לייצר פעילות קהילתית מודעת ואיכותית המשלבת בין תאוריה לפרקטיקה ומתבססת על הידע הקיים באקדמיה מחד ובקהילות השותפות מאידך. אי לכך, הות"ת יתקצב בשנת הלימודים הבאה את רכיב העשייה החברתית בקורסים אלו (ללא שכר מרצה). הקורסים שיימצאו ראויים יתוקצבו בעבור הוצאות הכרוכות בעשייה החברתית. גובה התמיכה יהיה בהתאם לכמות ההצעות הראויות שיאושרו על ידי המל"ג ובהתאם לתקציב העומד לרשותנו.

על הקורסים המוצעים לעמוד בקריטריונים הבאים

1. קורס אקדמי המתוקצב ומאושר על ידי המחלקה לשנת תשפ"ג, שעוסק בתכנים חברתיים, שילוב בין תאוריה לפרקטיקה ופעולה מתמשכת עם קהילה חיצונית. תכלית הקורס צריכה להתמקד בעשייה חברתית בקהילה חיצונית לקהילה האקדמית ולטובתה עם עדיפות לגיבוי במחקר אקדמי לטובת שיפור המעורבות של האקדמיה בקהילה.

2. קורס המקנה לפחות 2 נ"ז על המרכיב האקדמאי. בנוסף 2 נ"ז, או מלגה או משקל משמעותי בציון הקורס על מרכיב העשייה עם הקהילה.

3. סוג הפעילות: פעילות המתוכננת ומבוצעת בשותפות ובקשר רציף עם הקהילה.

4. פעילות של לפחות שעתיים שבועיות בממוצע עם הקהילה.

5. תקצוב המעטפת יינתן בעבור: מלגות והוצאות נסיעה לסטודנטים, השתתפות במימון עוזרי הוראה, רכז, מומחים חיצוניים, חומרים לפעילות.  על מרצי הקורסים להשתתף במהלך השנה בשני מפגשים של המרצים המעבירים קורסים משלבי עשייה לצורך למידה, שיתוף ידע ויצירת שיתופי פעולה.

וועדה המורכבת מנציגי ההנהלה, הדקאנט ומרכז ההוראה תתכנס במהלך חודש אוגוסט לבחינת ההצעות.

את הבקשות יש להגיש לאחר אישור ראש המחלקה

עד לתאריך ה- 1.8.22, באמצעות טופס הבקשה

בקישור הבא >>

בתאריך ה- 21.7.22 בשעה 15:00 נקיים מפגש זום בו נרחיב ונענה על שאלות

קישור לזום >>

לשאלות ניתן לפנות אלינו:
תמר ארמן
טל׳: 052-5348613
מייל: Tamara@bezalel.ac.il

אסף אלקלעי
טל׳: 052-6123990
מייל: Asaf.e@bezalel.ac.il

לקול קורא >>