"Offset 13" מבית הספר לארכיטקטורה, זכו בפרויקט ״בין הטיפות״ של משרד הבריאות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

"Offset 13" מבית הספר לארכיטקטורה, זכו בפרויקט ״בין הטיפות״ של משרד הבריאות

פורסם ב
10.3.24

צוות "Offset 13" זכו במקום השני במסלול בניה מאפס, בפרויקט ״בין הטיפות״.

הצוות, שמורכב כולו מבוגרי/ות ומרצי/ות בבית הספר לארכיטקטורה, יצר חצר נעימה לשהיה במרכז מבנה תחנת טיפת חלב בכפר הבדואי ערב אל-נעים.

פרויקט "בין הטיפות" הינו הזדמנות ראשונה מסוגה לחשיבה מחודשת על עיצוב תחנות לבריאות המשפחה: "טיפת חלב" וסביבותיהן ברחבי הארץ, כחלק ממהלך רחב של משרד הבריאות לפיתוחן. אדריכלים/ות ומעצבים/ות צעירים/ות הוזמנו להשתתף בתחרות עיצוב ולהציע את החזון שלהם/ן לתחנות ״טיפת חלב״ העתידיות במרחב הישראלי.

בעלי/ות התפקידים בפרויקט: פרופ' אדר' אלס ורבקל - ראש בית הספר לארכיטקטורה | אדר' אדווה מטר - חוקרת ראשית וממונה התוכנית | אדר' יוסי חיו - חוקר ומנהל פרויקט | אדר' דפני דגן - חוקרת ומנהלת פרויקט | אדר' הדר אספיר - עוזרת מחקר ומנהלת פרויקט.

לאתר הפרויקט

הדמיה אדריכלית לפרויקט בין הטיפות
Offset 13, בין הטיפות, 2024