הנהלה ובעלי/ות תפקידים
الإدارة والمسؤولين
Governance & Leadership

ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל: 
עו"ד דן מרידור 
ד"ר ג'נט אביעד
מר איקה אברבנאל
עו"ד ענת אגמון
גב' רוני גילת בהרב
מר עמיר בירם
מר גדעון בן צבי
גב' דניאלה וכסלר
עו"ד אליאס חורי 
גב' אסתר ברק לנדס
פרופ' אודי ניסן

נציגי סנאט בועד המנהל:
פרופ' רותו מודן
פרופ' מיקי קרצמן
גב' אורה לב

משרד רו"ח:
ברייטמן אלמגור
יועץ משפטי:
טל, קדרי שמיר ושות'
מבקר פנים:
רו"ח בתיה קוצובאי