הנהלה ובעלי/ות תפקידים
الإدارة والمسؤولين
Governance & Leadership

חבר נאמנים

יו"ר חבר הנאמנים - עו"ד צביקה אגמון
יו"ר הועד המנהל - עו"ד דן מרידור


ד"ר ג'נט אביעד
מר איקה אברבנאל
מר זאב אברמסון
עו"ד ענת אגמון
מר ראובן אדלר
מר דן אלמן
מר אמיר משה
גב' תמר אשל
גב' רוני גילת בהרב
מר אביב בושינסקי
מר עמיר בירם
מר איתן בן אליהו
מר גדעון בן צבי
מר רימון בן שאול
גב' דפנה בסטר
מר רומן ברונפמן
מר שמעון ברזילי
אדר' אסף גוטסמן
ד"ר אודי דהאן
גב' ארנה ורטהיים
מר עופר זינגר
גב' טובה סגול
גב' רבקה סקר
גב' שרי סרולוביץ
גב' רותי עסיס
מר עמי פדרמן
אדר' דוד קאסוטו
גב' נעמי קוליץ
מר ירון קולס
עו"ד רמי קוק
מר דני קרוון
גב' דורותי קרטס
מר רן רהב
עו"ד גיל ברנדס
עו"ד אסתר ברק לנדס
עו"ד צבי ברק
מר חנן גטריידה
מר אילן דה פריז
גב' ניצה דרורי פרמן
גב' דניאלה וכסלר
עו"ד אליאס דוד חורי
מר אייל חקו
גב' אורנה טמיר שסטוביץ
פרופ' דוד טרטקובר
מר שלומי להב
מר גיל לוי
מר עוזי לוי
עו"ד עזרי לוי
מר דוד לויתן
מר דוד לניר
גב' אתי לנסקי
מר מנחם מגידור
מר דב מישור
גב' נירה נחמה
מר צחי נחמיאס
פרופ' אודי ניסן
מר עדי נס
אדר' מורן פלמוני
מר אמיר קוזלובסקי
גב' כרמלה רובין
מר בינג'י עריף
מר רועי שגב
גב' פרידה שטיינברגר
מר רמי שלמור
מר אורי שרף
ד"ר דוד תדמור
מר קובי תדמור

Mr. Ron Arad
Mr. Roger Grass
Mr. James Snyder
Dr. Eugene Elovic
Mr. Ilan Kaufthal
Mr. David Gradel
Mr. Joshua Neustein
Ms. Jennifer V. Roth
Mr. Aaron Etra
Mr. Raanan A.Agus
Mr. Paul Heldens
Mr. George C. Bertsch
Dr. Leonard S. Polonsky
Ms. Janet Shatz Snyder

נציגי סנאט בחבר הנאמנים
פרופ' אורי ברטל
גב' אורה לב
פרופ' רותו מודן
פרופ' מיקי קרצמן
מר חן שפירא

משרד רו"ח
ברייטמן אלמגור

משרד ייעוץ משפטי
טל, קדרי שמיר ושות'

מבקרת פנים
רו"ח בתיה קוצובאי