המחלקה לצורפות ואופנה
قسم تصميم الأزياء والمجوهرات
Department of Jewelry and Fashion

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

תכנית הלימודים במחלקה לצורפות ואופנה כוללת בראשיתה מסד רחב של תפיסות ושיטות בתחומים הנלמדים. בשנה הראשונה נלמדות טכנולוגיות, שיטות עבודה וחשיבה בחומרים ובכלים הבסיסיים האופייניים לשלוש ההתמחויות. בשנה השנייה, קיימת האפשרות להתמקד בתחום ספציפי או לשלב בין התחומים. בשנה זו מיושמות טכניקות העבודה המגוונות שרכש הסטודנט בשנתו הראשונה, בקורסי הבחירה שלו. בשנה השלישית מפתח הסטודנט פרויקט עצמאי, המעמיק ומחדד את תחומי העניין שלו. שנה זו מהווה שנת הכנה לקראת פרויקט הגמר, תוך התמקדות בניהול וארגון עצמאי של פרויקט. השנה הרביעית מסכמת את תהליך הלימודים כולו ופרויקט הגמר מאפשר לכל סטודנט להביא לידי ביטוי את הישגיו במישור הרעיוני, החומרי והיישומי.

בשנה זו ניתן דגש מיוחד על שיפור התכנון והמחקר לאורך תהליך העבודה ועל ליטוש הביצוע והפרזנטציה של התוצרים הסופיים. מתודות ההוראה מבקשות לפתח, הן את המסורות החומריות והרעיוניות הייחודיות לכל התמחות והן את התפיסה הכוללת של סביבת הגוף הקרובה וצרכיה החומריים, במרחב העכשווי והעתידי.

בשנה הראשונה ניתנים לימודי מבוא ויסוד בשלושת התחומים הנלמדים במחלקה. קורסים אלה מקנים כלי עבודה, מיומנויות טכנולוגיות ויסודות בתהליכי העבודה, המחקר והעיצוב.

ככלל תכנית הלימודים בשנה הראשונה מורכבת מקורסי חובה, כאשר על הסטודנטים להשיג ציון עובר בכולם.

בשנת הלימודים תשפ"א ילמדו הסטודנטים את הקורסים הבאים:

עיצוב בסיסי, רישום, שיטות תקשורת בעיצוב: רישום תכנוני ואיור, מבוא לצורפות 1 + 2 + 3 ,יסודות תדמיתנות ודיגום, יסודות התפירה, טכניקות תפירה, אופנה: הופעתה של הצורה, מבוא לטקסטיל, שיטות תקשורת בעיצוב: עיצוב דו מימד בפוטושופ ואילוסטרייטור, מבוא לפיתוח ויצירת נעליים והקורסים העיוניים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

הלימודים בשנה השנייה מהווים חטיבה מתקדמת של לימודי היסוד, והם מיועדים להעמקת הידע העיצובי ולהרחבת האופקים הטכנולוגים, תוך שימת דגש על יכולות חשיבה, מחקר, עיצוב וביצוע. בנוסף, לומדים הסטודנטים קורס להכרת תוכנות מחשב, לאורך כל השנה.

 

סמסטר א'- סטודיו חובה לעיצוב; במסגרת הקורסים הללו יבחרו הסטודנטים שני קורסים מבין השלושה:

סטודיו ראשי נעליים: "הצעד הבא"
סטודיו ראשי אופנה: "מארגים 02"
סטודיו ראשי צורפות: "בין לבין"

בקורסים אלו יפותחו פרויקטים, שיסתכמו בתוצר סופי בדמות תכשיט/ מערכת לבוש / אביזר לבוש וכו', בהתאם לנושא הקורס.

תהליך העיצוב והיצירה בקורסים הללו מלווה בפיתוח מחקר חומרי, עיצובי ורעיוני מעמיק. בסוף הקורס יגישו הסטודנטים, לצד הפרויקט עצמו, את תהליך פיתוח הקונספט שגובש ביחס אליו, המהלך העיצובי והמחקרי שנעשה בקורס בדו-ממד (סקיצות ואיורים) ובתלת-ממד (סקיצות ומודלים). כל אלו יוצגו בספר סקיצות ובמצגת שתלווה את הפרויקט כולו.

קורסי חובה: כלים דיגיטליים למעצבים 1 ,קורס יציקה.

פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון.

 

סמסטר ב'- בסמסטר זה תתאפשר לסטודנטים בחירה האם להתמקד בתחום מסוים או להתמקצע בכמה תחומים.

סטודיו חובה לעיצוב; במסגרת הקורסים הללו יבחרו הסטודנטים שני קורסים מבין השישה:

סטודיו ראשי תכשיטים ואביזרים: ראשית שפה
סטודיו ראשי  צורפות יודאיקה: בין קודש לחול, בין רוח לריח
סטודיו ראשי אופנה : "גיבורת תרבות"- טכניקת סריגה
סטודיו ראשי אופנה: "אופנה/ גוף / חתרנות"
טודיו ראשי אביזרים: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחי: גוף, חפץ והממשק ביניהם.
סטודיו ראשי רב תחומי: "תרבות| שפת רחוב"

בקורסים אלו יושם דגש על חשיבה ומיומנות עיצובית, תהליך עבודה ומחקר ויזואלי במקביל לתוצרת מקצועית לעילא ברמה העיצובית והטכנולוגית .

קורסי חובה: כלים דיגיטליים למעצבים 2 וקורס עיצוב והדפסת טקסטיל.

פירוט על הקורסים ראה/י בשנתון.

בשנה השלישית ניתנת האפשרות לסטודנטים לבחור האם להתמחות על-פי תחום או לבחור קורסים מתוך מגוון התחומים. בנוסף להשתתף בסדנאות מעשיות לרכישת מיומנויות וטכניקות עבודה.

סמסטר א'-  הסטודנטים נדרשים לבחור-

קורס סטודיו ראשי-תמטי אחד מבין שלושה; בקורסים אלו מתקיים דיאלוג בין התחומים, הסטודנטים יוצרים תוצרים המביאים לידי ביטוי את ייחודה של המחלקה כרב וכבין תחומית.

קורס סטודיו ראשי-תחום אחד מבין שלושה: בקורסים אלו יושם דגש על חשיבה ומיומנות עיצובית, תהליך עבודה ומחקר ויזואלי במקביל לתוצרת מקצועית מעולה הן ברמה העיצובית והן הטכנולוגית. ושתי סדנאות מעשיות לרכישת מיומנויות וטכניקות עבודה בהיקף נ"ז 1 כל אחת.

בשנת הלימודים תשפ"א סמסטר א', יבחרו הסטודנטים קורס אחד מסטודיו ראשי – תמטי. ממנין הקורסים הבאים:

סטודיו ראשי - תמה: "דיגיטל קראפט – זהות היברידית"   
סטודיו ראשי - תמה: "סופרהירו"             
סטודיו ראשי – תמה: "נושא/ת כלים"
 

פירוט על הקורסים ראה/י בשנתון.

בנוסף, עליהם לבחור סטודיו ראשי- תחום אחד מבין שלושת תחומי המחלקה ממנין הקורסים הבאים:

סטודיו ראשי - תחום צורפות: קורס משקפיים – "עניין של השקפה"
סטודיו ראשי - תחום אופנה: "לבושה לבמה" בשיתוף פעולה עם אמנית פרפורמרית.
סטודיו ראשי - תחום אביזרים: נעליים "מעברים".

בקורס הנבחר יתמקד הסטודנט בתחום בו יבחר להתפתח ולהתמחות. פירוט על הקורסים ראה/י בהמשך השנתון.

בנוסף שתי סדנאות מעשיות, בהיקף נ"ז 1 כל אחת. פירוט על הסדנאות ראה/י בשנתון.

סמסטר ב'- בסמסטר השני כסטודיו ראשי לעיצוב, מתקיים קורס חובה בבחירת נושא אישי ובהנחיה אישית והוא מהווה הכנה לפרויקט הגמר.

בנוסף, יבחרו הסטודנטים קורס סטודיו ראשי-תחום מבין שלושה ושתי סדנאות מעשיות בהיקף 1 נ"ז כל אחת.

במהלך השנה השלישית מוזמנים הסטודנטים לצאת לסמסטר אחד של לימודים באקדמיה אחרת במסגרת תכנית חילופי סטודנטים עם כ- 100 מכללות ואקדמיות בעולם.

קורס חובה: כלל הסטודנטים ישתתפו בקורס התמחות מאמצע סמסטר ב'.

פרויקט בבחירה אישית - בסמסטר ב' של שנה ג' יתקיים פרויקט בבחירה אישית. כל סטודנט יבחר נושא מתוך עולמו ותחומי העניין שלו ויפתח אותו לכדי פרויקט במסגרת תחום ההתמחות שלו. סטודיו זה מהווה את ראשית הדרך בגיבוש תהליך היצירה האינדיבידואלי ובמובן הזה הוא משמש מבוא לפרויקט הגמר של שנה ד'. פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך מפגשים אישיים קבועים לאורך כל הסמסטר עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים של הקורס. הפרויקט יהיה בסדר גודל של שניים עד שלושה פריטים לצורפות ואביזרים ושתיים עד שלוש מערכות לבוש לאופנה. את הפרויקט ניתן לשלב עם התמחות משיקה, בהתאם למיומנויות הסטודנט/ית.

בנוסף יבחרו הסטודנטים קורס סטודיו ראשי - תחום אחד ממנין הקורסים הבאים:

סטודיו ראשי - תחום צורפות: קורס "שעונים, אובייקט זמן".
סטודיו ראשי - תחום אופנה: "בגד כמבנה אדריכלי".
סטודיו ראשי - תחום אביזרים: "קורס תיקים ואבי-סאבי: הלא מושלם המושלם"
סטודיו ראשי – תחום צורפות: "יודאיקה: בין קודש לחול, בין רוח לריח", קורס משותף לשנים ב' וג'.

בנוסף 2 סדנאות מעשיות לרכישת מיומנויות וטכניקות עבודה בהיקף של 1 נ"ז. פירוט על הסדנאות ראה/י בשנתון.

בשנת הלימודים תשפ"א יבחרו הסטודנטים שתי סדנאות מעשיות בכל סמסטר מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר א':

סדנאות מעשיות רב תחומי:

 • כחוט ביד היוצר-טכניקות עבודה עם חוטים
 • אסמבלאז' עץ טקסטיל
 • בניית אימום אנטומי

סדנאות מעשיות אופנה:

 • איור אופנה,
 • תדמיתנות-פיתוח בסיסים
 • איור/שרטוט אופנה ממוחשב לתעשייה הבינלאומית

סדנאות מעשיות צורפות:

 • טכניקות עבודה בצורפות (מתקיים כקורס קיץ)
 • הדפסת שעווה ויציקה של מודלים-תכנון קבצים בתוכנת פיוז'ן 360
 • עבודה עם מחרטה

סמסטר ב':

סדנאות מעשיות רב תחומי:

 • צילום אופנה (סמסטריאלי, יחשב כשתי סדנאות מעשיות),
 • כחוט ביד היוצר- טכניקות עבודה עם חוטים,
 • פטינות, וטכניקת פולדפורמינג.

סדנאות מעשיות אופנה: איור אופנה

סדנאות מעשיות צורפות: שלושה גרם זהב

מאמצע סמסטר ב' ילמדו הסטודנטים קורס חובה (קורס הכנה להתמחות):  "מחממת הלימוד לשדה העשייה / ארגז הכלים שלי"

פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון.

בשנה הרביעית יתמקדו הסטודנטים בפרויקט הגמר.

פרויקט הגמר מתקיים לכל אורך שנת הלימודים הרביעית והאחרונה ללימודי התואר הראשון בחלוקה לשני קורסים סמסטריאליים – "יסודות בפרויקט הגמר" בסמסטר א' ו"פרויקט הגמר – מיחיד לסדרה" בסמסטר ב'. כיאה לפרויקט בסדר גודל כזה, נדרשים הסטודנטים להעמיד עבודה רחבה ומקיפה, המציגה שאלת מחקר חדשנית, שפה עיצובית מקורית ויוצאת דופן, מיומנויות משוכללות בחומר ובטכנולוגיה וידע מקצועי בתחום ההתמחות הרלוונטי ובתחומים נושקים לו, הבאים לידי ביטוי בפרויקט. פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך השנה במסגרת שיעורים קבועים, אשר בצדם חובת נוכחות. ההנחיה תתבצע במפגשים אישיים או קבוצתיים קבועים עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים, שיוגדר כמנחה הפרויקט. פרויקט הגמר יכול להיות מוגש בכל אחד מתחומי העיצוב הנלמדים במחלקה או לשלב כמה תחומים יחד. הפרויקט יהיה בסדר גודל של שישה עד עשרה פריטים בצורפות, חמש מערכות לבוש לפחות באופנה ושלושה עד חמישה אביזרים.

 

בסמסטר הראשון, "יסודות בפרויקט הגמר", יפתחו הסטודנטים את הפרויקט (גיבוש קונספט, מחקר רעיוני וחומרי, פיתוח שפה עיצובית, סקיצות בדו ממד ובתלת ממד וכיו"ב) ויעמידו עד לסוף הסמסטר הראשון פריט/מערכת לבוש/אביזר/תכשיט סופי בפרויקט הגמר וכמו כן סקיצות מאוירות. בתום הסמסטר תיערך הגשה בנוכחות פאנל מבקרים.

בסמסטר השני, "פרויקט הגמר – מיחיד לסדרה", ימשיכו הסטודנטים ויפתחו את הפריט הסופי שהוגש זה מכבר לכדי סדרה של פריטים שתוגש בתום השנה ותוצג במסגרת אירועי סוף השנה.

כמו כן, בסמסטר הראשון ילמדו הסטודנטים קורס חובה שנתי בשם "מחממת הלימוד לשדה העשייה- פרקטיקה". בקורס זה ירכשו כלים ראשונים למימוש היכולות האישיות שלהם אחרי הלימודים, כמעצבים בוגרי המחלקה. בנוסף, יבחרו שתי סדנאות מעשיות, מתוך רשימת הסדנאות של שנה ג' לעיל סמסטר א'.

 

חלוקת הנז"ים: סמסטר א' "יסודות בפרויקט הגמר"- 8 נז"ים

סמסטר ב' "פרויקט הגמר- מיחיד לסדרה"- 11 נז"ים