המחלקה לצילום
قسم التصوير الفوتوغرافي
Department of Photography

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

 

הלימודים לתואר B.F.A (בוגר באמנות) במחלקה לצילום בבצלאל נמשכים ארבע שנים.

תכנית הלימודים העשירה מספקת תשתית טכנית ומקצועית בתחום הצילום, הוידאו, הסאונד, הדימוי הנע וההדמיה הממוחשבת, כמו גם תשתית עיונית ורעיונית המהווה בסיס ליישומים בתחומי המולטימדיה השונים לאחר סיום הלימודים. 

סגל ההוראה כולל את מיטב הצלמים, חוקרי אמנות ואוצרי הצילום בישראל, לצד מרצים אורחים ממוסדות בינלאומיים. המחלקה מעמידה לרשות הסטודנטים מערך גדול של ציוד ותנאים להפקת עבודות הכוללים מצלמות דיגיטליות ואנאלוגיות בפורמטים שונים, מצלמות וידיאו, אמצעי תאורה ופלאשים, חוות מחשבים רחבת ידיים, עשרות מדפסות, כיתות סטודיו מאובזרות ומעבדת חדר חושך מקצועית.

המחלקה מעודדת כמות ניכרת של תלמידים לצאת לתוכנית חילופי סטודנטים בחו"ל במהלך שנה ג' בשיתוף עם למעלה ממאה וחמישים אוניברסיטאות ברחבי העולם, או להשתתף בסמינרים שנערכים בארה”ב וביפן במהלך חופשת הקיץ.

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבע שנות לימוד. השנה הראשונה מיועדת ללימודי יסוד – ״לימודי ליבה״ (ורטיקלים - קורסי חובה שנתיים), שבהם מוקנים הכלים הטכניים, המעשיים, התיאורטיים והתוכניים הנוגעים לצילום באשר הוא (מדיה אנלוגית, מדיה דיגיטלית, מדיה חדשה, וידיאו, שיעורי צילום סטודיו, סדנאות דוקומנטריות, סאונד – ועוד). הלימוד מתבצע באמצעות עבודה מובנית ומונחית, באמצעות תרגילים ופרויקטים, בשיעורים ובעבודה חופשית של הסטודנט.

מסגרת הלימודים המתקדמת של שנים  ג' וד' מיועדת לקורסי בחירה מגוונים.

המערכת נבנית באופן ספציפי על ידי הסטודנט בהתאם לנטיותיו האישיות ובתמיכה ישירה של סגל ההוראה במחלקה.

מבנה זה מאפשר לסטודנט לעצב, לגבש, ולמקד את אופי לימודיו באמצעות עשייה ויצירה מקוריים.

שנה ד' מוקדשת ברובה לפרויקט גמר אליו מצורפת עבודה כתובה המשקפת יכולת מחקר עצמאית ומעמיקה בתחום בו בחר הסטודנט. עם השלמת הפרויקט נדרש הסטודנט להציג עבודות נבחרות ממנו בתערוכת סוף השנה.

הלימודים כוללים השתתפות בכל קורסי החובה ובמכסה נתונה של קורסי בחירה המוצגים בתכנית הלימודים. שבוע לימוד כולל כ-30 שעות מגע אקדמיות, נוסף על עבודה עצמית בסדנאות או מחוץ לאקדמיה. בשנים הראשונות נוצרת תשתית שעליה יתבססו הבחירה, המחקר והיצירה האישית בשנים המתקדמות ובתערוכת הגמר האישית שבסיומן.

שנה זו תוקדש לבניית תשתית של השכלה מדיומלית רוחבית לרכישת מיומנויות טכניות יישומיות ולהקניית הרגלי עבודה. יושם דגש על עידוד הדחף והיוזמה האישיים במשמעת עבודה עצמית ובמציאת פתרונות רב-תחומיים ככל האפשר לבעיות ולתרגילים שיובאו בפניו, לפיתוח יכולת האלתור והחשיבה המופשטת ולביסוס שפת התדיינות וביקורת משותפים.

ועדות ייעוץ (פאנל) שנה א' : לקראת אמצע הסמסטר השני תתקיימנה ועדות ייעוץ לשנה א' בהשתתפות הסטודנט ומורים המלמדים בשכבה. הסטודנט יציג בפני הוועדה את כל העבודות שהגיש בסדנאות שבהן למד. מטרת הוועדה היא לבחון את היקפה ואיכותה של עבודת הסטודנט ביחס לרמה הנדרשת ולהתריע לגבי המעבר לשנה הבאה. במידת הצורך יתקיים פאנל נוסף לקראת סוף השנה.

שנה זו תוקדש להעמקת ההבנה, הידע והמיומנות בצילום וכן להרחבת תחומי ההתמודדות במקצועות הצילום, הוידאו והמחשב. הכוונה היא להקנות ידע לסטודנטים ולאפשר להם להתנסות בתחומים שונים.

ועדות ייעוץ (פאנל) שנה ב' : לקראת אמצע הסמסטר השני תתקיימנה ועדות ייעוץ לשנה ב' בהשתתפות הסטודנט והמורים המלמדים בשכבה. הסטודנט יציג בפני הועדה את כל העבודות אותן הגיש בשיעורים בהם למד. מטרת הועדה לבחון את היקף עבודותיו של הסטודנט, איכותן וקצב התקדמותו ביחס לרמה הנדרשת לסטודנט שנה ב' ולהתריע לגבי מעבר לשנה הבאה.

שבוע הגשות שנה ב': שבוע הגשות לביקורות מחלקתיות: בשבוע השלישי של חודש יוני, תתקיימנה ההגשות והביקורות של שנה ב'. הסטודנט נדרש להצבת תערוכה שלמה ומגובשת, שאינה חייבת להיות תוצר העבודה בשיעור אחד מסוים. על התערוכה שתוצב יתקיים דיון ותינתן ביקורת בהשתתפות מרצי שנה ב'.

תכנית הלימודים תעודד בחירה ויוזמות אישיות ותאפשר לסטודנטים התקדמות בתחומים המתאימים לכישוריהם ולהשקפותיהם. בשנה זו תינתן האפשרות לסטודנטים לבנות לעצמם מערכת המורכבת מקורסי החובה והבחירה במחלקה.

הגשות לביקורות מחלקתיות: בשבועיים האחרונים של חודש יוני, תתקיימנה ההגשות והביקורות של שנה ג'. הסטודנט נדרש להצבת תערוכה שלמה ומגובשת. על התערוכה שתוצב יתקיים דיון ותינתן ביקורת בהשתתפות מרצי המחלקה מכל השנים.

סדנאות חובה וקורסי בחירה מחלקתיים: בשנה ג' נדרשים הסטודנטים בקורס חובה– המורכב משני סמטרים: סמ א' "צילום וזהות" סמ ב' צילום , קולנוע ואשליה סה"כ 4 נ"ז ומקורס חובה שנתי: "סדנת צילום דוקומנטרי" 4 נ"ז. יש לבחור קורסי בחירה במחלקה בהיקף של עד 16 נ"ז, או עד 12 נ"ז במחלקה ו- 4 נ"ז במחלקות אחרות באקדמיה.

שנה ד' מוקדשת ברובה לפרויקט ועבודת הגמר. במהלך השנה יתאפשר לכל סטודנט לעסוק בתחום ובנושא נבחר, לחקור אותו, להעמיק בו ולגבשו לגוף עבודות קוהרנטי. שנה ד' מהווה הכנה לקראת ההינתקות ממסגרת הלימודים, והדבר מתבטא בעבודה עצמאית ונטילת אחריות על תהליכי המחקר והעבודה: תכנון, מציאת מקורות, פתרונות, עזרה וייעוץ, הסקת מסקנות וסיכום תהליכי ביצוע, גיבוש האמצעים הצורניים וההבעתיים, לרבות ההיבט התקשורתי של העבודה המוגמרת. כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי בתערוכת הסיום שבה יוצגו עבודות נבחרות מתוך פרויקט הגמר של כל סטודנט.

פרויקט גמר

עבודת הגמר אמורה לתת ביטוי לידע שנרכש בשנות הלימודים במסגרת התואר ולרמת ההישגים האישיים של כל סטודנט בתחומים הנלמדים במחלקה: צילום, ווידיאו, דימוי נע וסאונד. כחלק אינטגראלי מפרויקט הגמר יידרש כל סטודנט להגיש בסוף שנת הלימודים עבודה כתובה. הנחיה לכתיבת העבודה בכל הנוגע להיקף, מבנה, צורה, תכנים וכדומה, תינתן בסדנה שתיוחד לכך במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. 

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ"ז במסגרת לימודיהם העיוניים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית.