הוראות ונהלי לימודים

1. תלמיד שנה ד' לא יוכל להגיש פרויקט גמר לפני השלמת כל חובותיו במחלקה.
2. תנאי להגשת פרויקט הגמר הוא ציון עובר בהגשת הביניים של שנה ד'.

3. סטודנט אשר לא יגיש את עבודת הגמר במועד שיפורסם ובסיום שנת הלימוד של כיתתו, יגיש בשנה שאחרי, אך תישלל ממנו הזכות להשתתף בתערוכת הגמר.
4. תנאי מעבר משנה לשנה הוא צבירת 24 נ"ז + 6 נ"ז בלימודים העיוניים (סה"כ 30 נ"ז בשנה), כשהממוצע בלימודי המחלקה בכל שנה הוא לפחות 70. וציון 70 ומעלה בקורסי ההתמחות.
5. כלל הקורסים בשנתיים הראשונות הינם חובה, מלבד ציון עובר בכל הקורסים, מהווה ממוצע ציונים כולל מעל 70 תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו. בנוסף לכך בקורסי ההתמחות הציון חייב להיות 70 ומעלה: בשנה א "יסודות האנימציה" ו"חשיבה אנימטיבית" ובשנה ב "
stop motion", "אנימציה קלאסית" ו"תלת ממד". ובווידאו: שנה א "מבוא לווידאו" ו"יסודות הקולנוע" ובשנה ב "וידאו ארט" "סרט קצר" ו"וידאו דוקומנטרי".
6. סטודנטים אשר עמדו בכל התנאים הנ"ל יהיו זכאים להציג בתערוכת הגמר.

על מנת לקבל תעודת בוגר במחלקה לאמנויות המסך יש לצבור 96 נ"ז במחלקה וציון מעל 70 בפרויקט הגמר, 24 נ"ז במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, ופטור מלימודי אנגלית.

מה קורה במחלקה