המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
قسم الثقافة البصرية والمادة
Department of Visual and Material Culture

התכנית העיונית הכלל בצלאלית בתרבות חזותית וחומרית:

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

תכנית הלימודים במחלקה מורכבת מקורסי חובה לכל המחלקות, מקורסי חובה המותאמים לכל מחלקה ומקורסי בחירה. הסטודנטים לומדים: 24 נ"ז בכל המחלקות על פני ארבע שנים, 30 נ"ז במחלקה לארכיטקטורה על פני חמש שנים.

בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א כל הקורסים במחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית יתקיימו באופן מקוון. קורסי המקבץ הבין מחלקתי יתקיימו בחלקם באופן מקוון ובחלקם באופן פיזי.

לעיון במתווה תוכנית הלימודים לפי מחלקות

לעיון בתוכנית הלימודים ובתכני הקורסים בשנתון בצלאל

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

התכנית לתואר בוגר בתרבות חזותית וחומרית מציעה לסטודנטיות ולסטודנטים מסגרת לימודים ייחודית: קורסים רב-תחומיים שמאפשרים להם להבין לעומק את התרבות המורכבת שבה הם חיים, לצד השתתפות בפעילות היצירתית השוקקת של בצלאל והתנסות במגוון של קורסים מעשיים באמנות ובעיצוב. בתוך כך מעניקה התוכנית לתלמידיה את הכישורים הנדרשים להשתלבות בשוק העבודה העתידי: סקרנות אינטלקטואלית, גמישות, חשיבה יצירתית ומיומנות טכנולוגית עדכנית.

התכנית מורכבת מ-80% לימודים עיוניים ו-20% לימודים מעשיים. תמהיל זה מקנה לסטודנטים היכרות עמוקה עם התרבות החזותית והחומרית, ובייחוד עם המגוון התרבותי השופע של ישראל, כלים אינטלקטואליים לחשיבה ביקורתית ולניתוח תופעות תרבותיות וכלים מעשיים לפעולה תרבותית יעילה ומועילה באמצעות הטכנולוגיות העכשוויות והעתידיות.

הלימודים בתכנית מתפרשׂים על פני שלוש שנים: שנה א' - שנת מבואות ויסודות; שנה ב' - שנת הרחבה והעמקה; שנה ג' - שנת התמקצעות ויישום (ראו פירוט תכנית הלימודים).

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

קורסי חובה שנתיים:

היסטוריות של האמנות המערבית, שיעור + תרגיל, 6 נ"ז

מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותית, שיעור + תרגיל, 6 נ"ז

 

קורסי חובה סמסטריאליים:

מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות החזותית והחומרית, סמסטר א', 2 נ"ז

מבוא לפילוסופיה של החומר, סמסטר א' 2 נ"ז

היסטוריות ותיאוריות של העיצוב, סמסטר א', 2 נ"ז

פסיפס מקומי: תרבויות חזותיות וחומרית בישראל, סמסטר ב', 2 נ"ז

מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותי, סמסטר ב' 2 נ"ז

מבוא לתרבות דיגיטלית: מדיה חדשה, טכנולוגיות ופלטפורמות דיגיטליות, 2 נ"ז

 

קורסי חובה מעשיים:

ארגז כלים לעיצוב, סמסטר א' 2 נ"ז

לגעת בחומר: סדנה בקרמיקה וזכוכית, סמסטר א', 2 נ"ז

סדנה מעשית בעיצוב בסיסי כולל מבוא לחשיבה עיצובית, סמסטר ב', 2 נ"ז

סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנוע, סמסטר ב', 2 נ"ז

ארבעה קורסי בחירה מבואיים מהמחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית, סמסטר א' וב' 8 נ"ז

 

סה"כ: 40 נ"ז

בשנה זו מעמיקים הסטודנטים את היכרותם עם התרבות המקומית; משכללים את יכולות המחקר שלהם בעזרת קורס שיטות מחקר ופרוסמינר מחקרי ואת כושר הלמידה העצמאי שלהם בעזרת קורס מיוחד בשם "לימוד אוטונומי". הם מרחיבים את ההתבוננות הביקורתית והיצירתית בקורסים דוגמת "יזמות וחדשנות באמצעות חשיבה עיצובית", "תרבות חזותית בעידן הווירטואלי" ו"סוגיות במוזיאולוגיה ופרקטיקות של אוצרות". לצד לימודים עיוניים אלו משכללים הסטודנטים את כישוריהם המעשיים בקורסים דוגמת "יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב בתלת-ממד" ו"סדנת עיצוב מציאות מדומה ומרובדת (VR/AR)". לצד זה לומדים הסטודנטים בקורסי בחירה מגוונים, שמרחיבים את השכלתם בתחומי עניין רבים.

קורסי חובה שנתיים:

פרוסמינר נושאי, מהמחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית, 4 נ"ז

יזמות וחדשנות באמצעות חשיבה עיצובית, 4 נ"ז

 

קורסי חובה סמסטריאליים:

ישראליאנה: מעיצוב הזהות לנוסטלגיה מקומית, סמסטר א' 2 נ"ז

פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית החומרית והדיגיטלית, סמסטר א' 2 נ"ז

סוגיות במוזיאולוגיה ופרקטיקות של אוצרות, סמסטר ב', 2 נ"ז

פרוסמינר: מרחב אוטונומי, סמסטר ב', 2 נ"ז

תרבות חזותית בעידן הווריטואלי: מציאות מדומה ומציאות רבודה, סמסטר ב', 2 נ"ז

ללמוד מירושלים: תרבויות חזותיות חומריות בירושלים, סמסטר ב', 2 נ"ז

 

קורסי חובה מעשיים:

מעבדת ביו-דיזיין וביו-ארט – אמנות ועיצוב בעידן ביוטכנולוגיה, סמסטר א', 2 נ"ז

יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב א', סמסטר א', 2 נ"ז

יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב בתלת-ממד והדפסת תלת-ממד, סמסטר ב', 2 נ"ז

סדנת עיצוב מציאות מדומה ומרובדת (VR/AR   ) סמסטר ב', 2 נ"ז

שני קורסי בחירה מבואיים, מן המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, סמסטר א', 4 נ"ז

ארבעה  קורסי בחירה מתקדמים מהמחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית, סמסטר א' וב', 8 נ"ז

 

סה"כ: 40 נ"ז

 

במרכז שנת הלימודים האחרונה עומד סמינר פרויקט גמר, שמתנהל לאורך השנה כולה בהנחיה קבוצתית ואישית. זוהי מסגרת שמאפשרת לסטודנטים לשלב את הידע העיוני ואת המיומנות המעשית שרכשו לאורך התואר ולהפיק מהם פרויקט גמר חדשני ואיכותי בתחום העניין שלהם. לצד סמינר פרויקט הגמר, ולשם התמיכה בו, מתמחים הסטודנטים בכתיבה ביקורתית מסאית ובשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בעיצוב ובאמנות ומעמיקים את המחקר האקדמי שלהם בשני סמינרים נושאיים.

קורסי חובה שנתיים:

סמינר פרויקט גמר, 6 נ"ז

איך מספרים סיפור: כתיבה ביקורתית-מסאית ו-storytelling בתחום התרבות החזותית והחומרית, 4 נ"ז

שני סמינרים נושאיים מן המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, 8 נ"ז

 

קורסי חובה סמסטריאליים:

שימור בתרבות החזותית והחומרית, סמסטר א', 2 נ"ז

שני קורסי בחירה עיוניים מתקדמים מן  המחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית, סמסטר א', 4 נ"ז

קורס בחירה מעשי מהמחלקות המקצועיות, 2 נ"ז

T-Experience: סדנה למחק ולבחינת דרכים לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בעיצוב ובאמנות, סמסטר ב', 4 נ"ז

קורס בחירה עיוני מתקדם מהמחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית, 2 נ"ז

קורס בחירה מעשי מהמחלקות המקצועיות, 2 נ"ז

האקתון  - קורס מרוכז, 4 נ"ז

 

סה"כ: 40 נ"ז