התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות
برنامج اللقب الثاني في السياسة ونظرية الفنون
Master's Program in Policy and Theory of the Arts (M.A)

תקנונים ונהלים

תקופת הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי רביעי וחמישי. בימי רביעי בבית הנסן ובימי חמישי בזום (למעט קורס אוצרות במבט ביקורתי) בסמסטר א ובסמסטר ב' בבצלאל הר הצופים ירושלים.

 

היקף הלימודים

הדרישות הלימודיות כוללות 48 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר ותזה במסלול המחקרי.

ו-52 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר במסלול הלא מחקרי.

 

דרישות התוכנית למעבר משנה לשנה וקבלת תואר מוסמך

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בנוכחות הסטודנט/ית בכל הקורסים אשר הוגדרו במערכת לימודיו, בעמידה בכל החובות, ובקבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול הלא מחקרי) או 85 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול המחקרי).

 

לצורך קבלת תואר M.A, יהא על הסטודנט/ית:

  • לצבור 48 נ"ז במסלול המחקרי או 52 נ"ז במסלול הלא מחקרי.
  • לעמוד בדרישות פרויקט הגמר, כמפורט בהמשך.
  • להגיש 2 עבודות בהיקף סמינריון ל-2 מתוך 3 הסמינרים הנלמדים בתכנית.
  • השתתפות בסדנה לכתיבת טקסט אוצרות
  • לעמוד בכל הדרישות המנהליות הנדרשות מסטודנט/ית בבצלאל.

 

מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס

  • לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית, סטודנט/ית שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשי לגשת למועד ב'.
  • עבודות/עבודות סמינר- במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור באמצעות טופס רשמי של התכנית, על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנת באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס.
  • הגשה באיחור ללא סיבה חריגה ומוצדקת, מותנת באישור וועדת ההוראה ומרצה הקורס וזו תוביל להורדה בציון של 5-10 נקודות.
  • אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת, במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט/ית להירשם לקורס אחר ולעמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים/ות.

מה קורה בתכנית