התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות
برنامج اللقب الثاني في السياسة ونظرية الفنون
Master's Program in Policy and Theory of the Arts (M.A)

מתעניינים/ות בלימודים?

מתעניינים/ות בלימודים? השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן

ההרשמה לתכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בעיצומה.

דרישות קדם להצגת מועמדות:

רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת בוגר באמנות B.F.A , בארכיטקטורה B.Arch , בעיצוב B.Des ואף בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה. מועמדים ומועמדות שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה*. בכל מקרה תיבחן לגופה תכנית הקורסים שנלמדה עלֿ ידי הסטודנטים ויוחלט האם יש צורך בלימודי השלמה.
מועמדים ומועמדות בעלי תואר בוגר ידרשו להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית) מלימודי התואר הראשון.

הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים והסטודנטיות בתואר השני להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

דרישות קדם

* מועמדים ומועמדות שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה, וזאת בטרם תחילת הלימודים בתוכנית. כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לתכנית הלימודים לתואר הראשון של המועמד.

קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון.

היקף והרכב תכנית ההשלמות המלאה:
מבוא לתרבות המערב (מושגי יסוד בתרבות, מבוא לתרבות חזותית); 2 נ”ז
תולדות האמנות; 2 נ”ז
אמנות מודרנית; 2 נ”ז
סמינר בתחומי, אמנות, פרשנות, הערכה וביקורת; 4 נ”ז
אסתטיקה; 1 נ”ז
פרוסמינר מתודולוגי; 2 נ”ז

התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התוכנית האקדמית.

ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תכנית ההשלמות

תהליך ההרשמה:

על כל הנרשמים לבצע הרשמה מקוונת ולהעלות את מסמכי הרישום על פי הנחיות שיישלחו לאחר ביצוע ההרשמה.

הליך הקבלה:

וועדות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי שיישלח לאחר סיום ההרשמה.


לפירוט על התהליך ולהרשמה לתכנית לחצו כאן.