אנקטי אשכנזי, התכנית לתקשורת חזותית, 2020 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים